لوگو امرداد

عروسک

آیین بزرگ‌داشت نویسنده و کارگردان زرتشتی، در آیین پایانی جشنواره‌ی فراملی تیاتر عروسکی تهران برگزار شد. &la...

چند سالی است که در شهر قزوین، نمایشگاهی از عروسک‌های بومی و محلی در مجموعه‌ی تاریخی «سعدالسلطنه»...

بارگذاری نوشتار بیشتر