لوگو امرداد

علی یونسی

به مناسبت ششم فروردین زادروز اشوزرتشت پیام‌آور یکتاپرستی

«روز زرتشت» برابر با زادروز حضرت زرتشت؛ پیامبر زرتشتیان و پیام آور صلح، مهرورزی و خردورزی در تقویم رسمی کشور ثبت شده ...

پیام شادباش نماینده ویژه رییس جمهور به مناسبت زادروز اشوزرتشت

حضرت زرتشت، پیامبر ایرانیان زرتشتی، پیام‌آور یکتاپرستی در ایران و چهان بود که همگان را به پرستش اهورا مزدا؛ پروردگارِ...

حسن روحانی، ریاست‌جمهوری ایران در حکمی حجت‌الاسلام علی یونسی را به جایگاه «مشاور رئیس‌جمهور در ا...

بارگذاری نوشتار بیشتر