تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

فردوسی

امروز فروردین ایزد نوزدهم گاهشماری زرتشتی؛ 17 خوردادماه خورشیدی

تندیس میدان فردوسی 62 ساله شد

امروز پیروز و فرخ روز فروردین ایزد، 19 خوردادماه سال 3759 زرتشتی، دوشنبه 17 خوردادماه 1400 خورشیدی، هفتم ژوئن 2021…
امروز انارام ایزد سی‌اُمین روز گاهشمار زرتشتی؛ 29 اردیبهشت‌ماه خورشیدی

روزی که آرامگاه فردوسی ویران شد

امروز پیروز و فرخ روز انارام ایزد، 30 اردیبهشت‌ماه سال 3759 زرتشتی، چهارشنبه 29 اردیبهشت‌ماه 1400 خورشیدی، 19 می 2021…