لوگو امرداد

لاک پشت پوزه عقابی

گونه‌های کمیاب حیات وحش ایران (10)

دشوار بتوان باور کرد که یکی از گونه‌های جانوری خلیج فارس، 200 میلیون سال است که به زندگی خود ادامه می‌دهد و از روزگار...

در جزیره‌ی کیش

لاک‌پشت پوزه عقابی در آستانه‌ی مرگ، با هیاهوی یک سگ در سواحل مرجانی جزیره‌ی کیش، نجات یافت. به گزارش خبرگزاری خبر آنل...

بارگذاری نوشتار بیشتر