تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

مغول

امروز دی به‌دین ایزد بیست‌وسوم آذرماه زرتشتی، 17 آذرماه خورشیدی

روز افتادن دیلمان به دست مغولان

امروز فرخ روز دی به‌دین ایزد از ماه آذر سال 3758 زرتشتی، دوشنبه 17 آذرماه 1399 خورشیدی، هفتم دسامبر 2020 میلادی 85…