لوگو امرداد

مهران سپهری

مهران سپهری، هموندهیات‌علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، به تازگی نوشته‌ای را در روزنامه‌ی دا...

سه اصل آموزه‌ی­ اشوزرتشت (3)

در پرتو فروزگان اهورایی منش پاک (وهومن)، راستی و پاکی (اشا)، نیروی اراده (خشترا)، می­توان بر دشمنان پیروزی یافت، ...

سه اصل آموزه­‌ی اشوزرتشت (2)

با اشا و وهومن و خشترای فناناپذیر، ایمان و فداکاری افزایش می­یابد (گاتها هات 28 بند 3). اشا و وهومن و خشترای توان...

سه اصل آموزه‌ی اشوزرتشت (1)

ای هستی بخش دانا! «اَشا» نماد راستی و درستی به همراه وهومن نماد نیک‌اندیشی، گره از گرفتاریم خواهند گ...

نخستین کنفرانس و جایزه ملی مدیریت فرآیند و رهبری سازمان یکشنبه 28 آذرماه ١٣٩٥ خورشیدی از ساعت  ١٠ تا ١٤ در تالار...

سخنرانی مهران سپهری در دانشگاه شریف:

نخستین همایش «صلح، علم و دین» با همکاری گروه فلسفه‌ی علم دانشگاه صنعتی شریف و سازمان هلال احمر از چه...

بارگذاری نوشتار بیشتر