تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

مهران سپهری

سه اصل آموزه‌ی­ اشوزرتشت (3)

گزینش سردار هازمان

در پرتو فروزگان اهورایی منش پاک (وهومن)، راستی و پاکی (اشا)، نیروی اراده (خشترا)، می­توان بر دشمنان پیروزی یافت، و…
سه اصل آموزه­‌ی اشوزرتشت (2)

ویژگی هازمان گاهانی

با اشا و وهومن و خشترای فناناپذیر، ایمان و فداکاری افزایش می­یابد (گاتها هات 28 بند 3). اشا و وهومن و خشترای توانا…
سه اصل آموزه‌ی اشوزرتشت (1)

هنجار و داد در هازمان

ای هستی بخش دانا! «اَشا» نماد راستی و درستی به همراه وهومن نماد نیک‌اندیشی، گره از گرفتاریم خواهند گشود…