لوگو امرداد

میراث ناملموس

جشن سده به عنوان بیست‌و‌چهارمین عنصر میراث‌ فرهنگی ناملموس ایران در پرونده‌ای مشترک با تاجیکستان، در هجدهمین نشست کمی...

«مهارت بافت دستبند تیروباد و رسوم وابسته آن در جشن تیرگان» و «آیین آتش بام و پنجه زرتشتیان» به همراه 16 اثر آیینی از ...

در نامه‌ای از سوی مونسان به استانداران ابلاغ شد

«جشن سده» واپسین روزهای بهمن‌ماه 1398 خورشیدی در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است. وزیر میراث‌ فرهنگی،...

چهار اثر ناملموس استان کردستان در تازه‌ترین نشست شورای ثبت میراث ناملموس (سوم تا ششم تیرماه)، در سرعین اردبیل ثب...

بارگذاری نوشتار بیشتر