تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

نمایشگاه نقاشی

صلح در قاب نقاشی

«اهلا بطحائیان» کودک شش ساله‌ی ایرانی با همراهی پدر و مادرش، با برگزاری نمایشگاه نقاشی شاهنامه، صلح و…

خبر فردا، 31 شهریورماه

در گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. فردا ششمین روز ماه مهر در…
چو فردا برآید بلند آفتاب

خبر فردا، 21 امردادماه

پایان هر روز زمان مناسبی است تا برای فردای پیش‌ رو برنامه‌ریزی کنیم. برنامه‌های فرهنگی مانند…