لوگو امرداد

پرستار نمونه

انجمن زرتشتیان یزد از هما مهربانی و خورشیدِ ناهید پرستاران زرتشتی برگزیدگان سال 1401 سپاسداری کرد. هما مهربانی پرستار...

یاسمن کاویان، پرستار زرتشتی، به عنوان پرستار نمونه‌ی استانی از دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزیده شد. در آیین گرامیداشت پ...

پروانه موبد، افتخارآفرینی دیگر از هازمان زرتشتی به عنوان پرستار نمونه از بیمارستان کودکان مفید برگزیده شد. در آیینی ک...

رزین فرهی‌فر، افتخارآفرین هازمان زرتشتی به عنوان پرستار نمونه‌ از بیمارستان دکتر محمود افشار یزد برگزیده شد...

انجمن زرتشتیان یزد در پی برگزیده شدن دو تن از بانوان زرتشتی، به عنوان پرستار نمونه در برنامه‌ای از آن‌ها سپ...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد