تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

پیوند دست سرباز هخامنشی

نادیده گرفتن منشورهای جهانی مرمت و بازسازی

پیوند دست سرباز هخامنشی خبرساز شد

پس از انتشار خبر «پیوند دست سرباز هخامنشی پس از چند دهه» یکی از کارشناسان دوره‌ی هخامنشی با نقد این پیوند، یادآور شد که…