لوگو امرداد

چاپ راستی

جشنی به فراخور 70 سال چاپ و نشر زرتشتیان ایران

آیین هفتادمین سالگرد صنعت چاپ زرتشتیان ایران و دومین همایش چاپ و نشر راستی به میزبانی خانواده‌ی روانشاد کیخسرو خسرویا...

به قلم فرین میزانیان

فرین میزانیان نوه‌ی زنده‌یاد کیخسرو خسرویانی راستی فرزند پروین خسرویانی و فرخ میزانیان در آیین گرامیداشت هف...

به یاد بنیانگذار؛ کیخسرو خسرویانی راستی

گرامیداشت هفتادمین سالگرد صنعت چاپ زرتشتیان ایران و دومین همایش چاپ و نشر سالنمای راستی به یاد بنیانگذار، کیخسرو خسرو...

بارگذاری نوشتار بیشتر