تارنمای خبری امرداد

کوشک ورجاوند

کوشک ورجاوند
1401-05-12
سازمان جوانان زرتشتی تهران برای افزایش بهره‌وری از کوشک ورجاوند طرح‌ها و ایده‌های همکیشان را می‌پذیرد. این سازمان از ...
کوشک ورجاوند
گزارش تصویری
1401-04-11
کوشک ورجاوند پس از چند سال وقفه به کوشش سازمان جوانان زرتشتی (فروهر)،  امسال 10 تیرماه میزبان همکیشان برای جشن تیرگان...
کوشک ورجاوند
1401-03-31
سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر) امتیاز بهره‌برداری از بوفه کوشک ورجاوند تهران را در زمان جشن تیرگان و آدینه‌های تا...
کوشک ورجاوند
1401-03-26
گردهمایی آدینه‌های تابستان کوشک ورجاوند تهران همزمان با جشن تیرگان همراه با آیین گهنبارخوانی از سر گرفته می‌شود. پیر...
کوشک ورجاوند
1401-03-18
در پی فراخوان سازمان جوانان زرتشتی تهران، به یاری همکیشان نیک‌اندیش بازسازی و بهسازی کوشک ورجاوند تهران آغاز شد. به گ...
کوشک ورجاوند
1400-01-11
کوشک ورجاوند تهران با پایداری همه‌گیری کووید-19، روز سیزدهم فروردین‌ماه، سیزده‌‌به‌در 1400 بسته است. هیات‌مدیره سازما...
کوشک ورجاوند
آگاهی‌رسانی سازمان جوانان زرتشتی تهران
1399-04-11
کوشک ورجاوند در راستای پیشگیری از گسترش بیماری کووید-19 همچنان بسته است.  در گزارش برگرفته از تارنمای سازمان جوانان ز...
کوشک ورجاوند
پخش آیین گهنبار میان تابستان در اینستاگرام سازمان فروهر
1399-03-25
پیرو آگاهی‌رسانی سازمان جوانان زرتشتی تهران (سازمان فروهر)، کوشک ورجاوند تا پایان تیرماه پذیرای همکیشان نیست. آیین گه...
کوشک ورجاوند
در راستای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا
1399-01-07
کوشک ورجاوند هم پیمان با مردمان ایران و جهان در راستای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، روز سیزده به‌ در پذیرای همکیشان ...
کوشک ورجاوند
به مناسبت روز درختکاری
1398-12-23
شمار 270 نهال کاج و سرو با نیک‌اندیشی و دهش خانواده‌ی پورجوانمردی بنامگانه زنده یاد آرمین خسروی در کوشک ورجاوند کاشته...
بارگذاری نوشتار بیشتر
سالنما فروهر
سروشی
هموندی خبرنامه
آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد
شما هر زمان میتوانید خبرنامه را لغو کنید