تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

یعقوب لیث

20 بهمن‌ماه: آزادی ایران خاوری از چیرگی خلیفه عباسی به دست یعقوب

یعقوب لیث دلاور سرزمین رستم بود

یکی از فرزندان بزرگ و نام‌آور ایران که همه زندگی خود را بر سر آزادی و پایندگی ایران نهاد، یعقوب لیث صفار بود؛…