لوگو امرداد

آغاز مرمت گرمابه تاریخی زرتشتیان در روستای اله‌آباد

انجمن زرتشتیان اله‌آباد از آغاز پروژه‌ی مرمت گرمابه‌ در بافت تاریخی این روستای زرتشتی‌نشین از توابع بخش زارچ شهرستان یزد خبر داد.

با توجه به آسیب‌هایی که در گذر زمان بر گرمابه‌ی قدیمی زرتشتیان وارد شده برای جلوگیری از تخریب گرمابه که یکی از مکان‌های تاریخی در محور گردشگری روستای اله‌آباد است، انجمن زرتشتیان اله‌آباد تصمیم گرفته مرمت‌هایی انجام دهد. شاهرخ باستانی، فرنشین انجمن زرتشتیان اله‌آباد با بیان این خبر افزود: گرمابه‌ی زرتشتیان، نخستین گرمابه‌ای در منطقه بوده که در آن زمان با کارگذاشتن دوش ساخته شده است. گرمابه با همیاری، دهیاری و اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان یزد در دست مرمت و بازسازی است.
اله‌آباد روستایی در ورودی زارچ واقع ‌شده و بافت تاریخی آن دارای دو کوی زرتشتی‌نشین و مسلمان‌نشین است. مساحت بافت تاریخی اله‌آباد ۳۶ هزار متر مربع است. بخش زرتشتی‌نشین این بافت تاریخی، متراکم و پویا است و ساختمان‌هایی که زرتشتیان با توجه به آیین‌های خود در زمان گذشته در این بخش ساخته‌اند، تاکنون پابرجا مانده و همچنان آیین‌های خود را در آن برگزار می‌کنند. این یادمان‌ها امروز به‌عنوان آثار تاریخی این روستا به شمار می‌روند. در محور گردشگری روستای اله‌آباد یادمان‌هایی مانند آتشکده، مدرسه ادب شاهپوری، مدرسه گودرزی، خانه‌های سنتی و دربندهای دارای ارزش تاریخی وجود دارد که برخی از آن‌ها از ویژگی‌های به ثبت رسیدن برخوردار هستند.

WhatsApp Image 2021 12 WhatsApp Image 2

1 4

2 2

3 3

4 2

5 2

6 2

7 2
فرتورها از انجمن زرتشتیان اله‌آباد است.
1719

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

یک پاسخ

 1. مَرِمَّت = بازپیرایی
  تاریخی = پاریکی ( پار : پارسال ، پارینه ، … )
  اَله آباد = آله آباد ( آل یِکی اَز نام هایِ خُداوَند دَر روزِگاران دیرین وُ دورین )
  پُروژه ( project ) = پیش اَنجام ( پیش اَنگام ) ، پیش اَنداز ، پیش یازه ، فَرایازه
  تَوابِع ( گَمبِ تابِع ) = زیرکَند ، زیرنَهاد
  خَبَر ( پارسی ست ) : خَ – بَر
  خَ : پیشوَند ” به سویِ بیرون ”
  بَر : بُنِ کارواژه یِ بُردَن
  دیگَر هَمامینه ها : خَبَر داد = گُزارِش داد ، گُزارد
  با تَوَجُّه = با دَرنِگَری ، با پِی نِگَری
  قَدیمی = کُهَن ، دیرین ، پارین ، دورین
  وارِد شُده = اَندَر شُده ، رِسیده
  جِلوگیری / پیش گیری
  تَخریب = ویرانِش ، وَراُفتانِش ، وَرسایِش ، واریزِش ، فُروپاشِش
  مِحوَر ( پارسی ست ) : مِهوَر : مِه – وَر
  مِه = اَسلی ، اَستی ، اَستاکی ( سِتاکی ) ، وَر = بَر
  مِهوَر = بَرِ اَستاکی دیگَر واژه : آسه ( اَز اَسلی )
  تَصمیم گِرِفتَن = بَرگُزیدَن ، پِی گُزینِش گِرِفتَن
  مَنطقه = اَردان ، اَردِستان ( اَرد = زَمین )
  میراث = مُردماند ، مُرده ریخت ، مُرده گُزاشت
  مَدرِسه = آموزِشگاه ، دَرسِشگاه ( دَرس پارسی ست )
  وُجود داشتَن = بود و باش داشتَن
  ثَبت = آگاشت ، دَرگاشت
  سُنَتی = تَرادادی
  مُتِراکِم = چِگالیده ، اَنباشته ، پُرباشته
  مِترِ مُرَبَع = مودِ چاربَر ( مود وَ مای دَر واژه هایی هَمچون : پِیمودَن ، فَرمودَن ، آمودَن ، نِمودَن وَ آزمودَن به مینه یِ ” اَندازه وَ سَنجه ” وَ هَمریشه با مِترِ فَرانسَوی وَ اِنگِلیسی اَست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-03-08