لوگو امرداد
نکوداشت و زادروز شادروان استاد شهبازی برگزار شد

یادنامه‌ی پروفسور شهبازی در شیراز رونمایی شد

همزمان با آیین نکوداشت زنده یاد پروفسور شاپورشهبازی، باستان‌شناس و تاریخ‌نگار برجسته از یادنامه‌ی وی در مرکز اسناد و کتابخانه‌ی ملی پارس (:فارس) رونمایی شد. همچنین در این برنامه، کوشش‌های ارزنده و بی‌همتای استاد شهبازی در راستای شناسایی ایران اَرج گذاشته شد.

به گزارش اَمرداد، سومین همایش پژوهش‌های ایران باستان به همراه نکوداشت زادروز شادروان پروفسور شاپورشهبازی، هخامنشی‌شناس برجسته در شهرستان شیراز و سالن آمفی تیاتر مرکز اسناد و کتابخانه ملی پارس با باشندگی (:حضور) شماری از دوستداران فرهنگ ایرانی و باستان‌شناسان و خانواده‌ی بزرگ شهبازی برگزار شد. همچنین در این همایش تنی چند از باستان شناسان، واپسین پژوهش ها و بررسی‌های باستان شناسانه‌ی خود را درباره‌ی دودمان (:سلسله) هخامنشیان ارایه داده و از کوشش‌ها و دستاوردهای زنده یاد شاپور شهبازی به نیکی یاد کردند.

کورش کمالی سروستانی، رییس مرکز اسناد و کتابخانه ملی پارس (:فارس) با خوش‌آمدگویی به مهمانان و دوستداران فرهنگ ایرانی از کوشش‌های ویژه و بی همتای استاد شهبازی در راستای شناسایی فرهنگ و تمدن ایرانی به ویژه روزگار ایران باستان یاد کرده و از وی به عنوان یگانه فردی که تاریکی‌های تاریخ را برای ما روشن ساخته، نام بردند. دکتر کمالی سروستانی از پروفسور شهبازی با نام رادمردی خستگی ناپذیر که تا واپسین روزهای زندگی خویش دست از پژوهش های ایران شناسی برنداشته، یاد کرده و وی را فرزند نیک فرهنگ ایران دانسته و ستودند.

سخنرانی حمید فدایی، مدیر پایگاه میراث جهانی پارسه (تخت جمشید) با نام ” بر تخت بزرگان ” دیگر بخش این همایش بود. دکتر فدایی در آغاز سخنان خود گفت : برای این که بتوان در زمینه ی میراث فرهنگی تاثیرگذار بود، تنها داشتن دانش کافی نیست و باید دارای بینش نیز باشیم و به ایران و فرهنگ آن مهر بورزیم. استاد شاپور شهبازی عاشقی بود که نامش با میراث جهانی پارسه گره خورده است. پارسه، مکانی است برای اعتبار بخشیدن به افراد گوناگون. اما اعتبار بخشیدن به پارسه کار هرکسی نیست، عشق می خواهد و شناخت و مرام (:معرفت). بزرگانی که در پارسه یا همان تخت جمشید پژوهش کرده اند، کم نیستند و یادشان همیشه گرامی داشته خواهد شد، ولی بی گمان پروفسور شهبازی کسی است که به میراث جهانی پارسه با پژوهش های موشکافانه و ریزبینانه ی خود اعتبار بخشید و راه اندازی «بنداد تحقیقات هخامنشی» از سوی وی در همین راستا بود.

دیگر سخنران سومین همایش پژوهش های ایران باستان، کامیار عبدی، باستان شناس و استاد دانشگاه شیراز با موضوع «جایگاه زنده یاد شاپورشهبازی در پژوهش های ایران باستان» بود. دکتر عبدی نخست به نقش پر رنگ پدر استاد شهبازی، شادروان ابراهیم شهبازی در تربیت درست فرزندان اشاره کرده و از وی با نام پدری توانمند و دانش دوست و آشنا با فرهنگ ایرانی نام برده که نتیجه ی آن، وجود فرزند برومندی همچون شاپور شهبازی است. زنده یاد ابراهیم شهبازی از آغاز استاد شهبازی را با شاهنامه‌ی فردوسی آشنا کرده و این خود سرآغازی است برای پرداختن به فرهنگ سِترگ ایران. کامیار عبدی سپس مروری کوتاه به دوران دانشجویی و آغاز فعالیت های علمی پروفسور شهبازی در دانشگاه شیراز و تهران و دانشگاه های برون مرزی کرده و از وی با نام فردی یگانه در پژوهش های ایران شناسی یاد کرده که برای شناسایی (:معرفی) ایران و فرهنگ نازش خیز آن از هیچ کوششی دریغ نکردند.

این باستان شناس و استاد دانشگاه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود از شادروان استاد شهبازی با نام فردی یاد کردند که دانش باستان شناسی را با دانش تاریخ درهم آمیخته و در پژوهش های خویش از آن به بهترین روش بهره برده که منشاء تاثیرهای فراوانی در پژوهش های ایران باستان بوده است.

دکتر عبدی در پایان خواستار توجه و نگرش دلسوزان و پژوهشگران ایرانی به فرهنگ و تاریخ ایرانی شد و از آن ها خواست تا خود به بررسی و پژوهش های شگرف و نوین همانند استاد شهبازی دست زنند و همیشه چشم به راه پژوهشگران فرنگی نباشند. زیرا امکان دارد آن‌ها با وضعیت موجود زیر تاثیر سیاست جای گیرند. از سویی، بیشتر پژوهندگان فرنگی در گذشته اند یا در دوران پیری به سر می برند.

بانو نازیلا شهبازی خواهر پروفسور شهبازی و مدیر بنیاد ایران شناسی شاپور شهبازی از دیگر سخنرانان این همایش بود که سخنان خود را با نام «بنیاد ایران شناسی شاپور شهبازی، گامی نو در پژوهش های ایران باستان» ارایه داد. دکتر بانو شهبازی با بیان این که در هفتاد و ششمین زادروز استاد به سر می بریم از وی با نام فردی دلسوز و شیفته ی ایران و به ویژه روزگار ایران باستان نام برد.

بانو نازیلا شهبازی در بخش دیگری از سخنانشان از راه‌اندازی تارنمای بنیاد شاپور شهبازی آگاهی داد. وی همچنین توضیحاتی درباره ی فعالیت‌ها و آرمان‌های بنیاد شاپور شهبازی، داده و آن را آغازی برای گام‌های دیگر در راستای پژوهش‌های ایران باستان دانست.

سرپرست (:مسوول) کتابخانه‌ی پایگاه جهانی پارسه دیگر سخنران سومین همایش پژوهش‌های ایران باستان با رویکرد کوشش‌های زنده یاد استاد شهبازی بود. مهرناز بردبار گفت‌و‌گوی خود را با موضوع «بنیاد ایران شناسی شاپورشهبازی و تجهیز کتابخانه‌ی پارسه» آغاز کرد. وی در سخنانی خواستار نگرش بیشتر و همکاری و همیاری مدیران و سرپرستان استانی و کشوری برای بازگرداندن کتابخانه ی اصلی و شخصی پروفسور شهبازی در آمریکا شد.

بانو بردبار در بخش دیگری از سخنانش از تغییر نام کتابخانه ی پارسه با نام کتابخانه ی زنده یاد شاپور شهبازی آگاهی داده و افزود : هم اینک تابلو کتابخانه ی پارسه با نام استاد شهبازی آراسته (:مزین) شده است.

نمایش مستند «عشق و خاک» که نماهنگی از زندگی پروفسور شهبازی است و در آن خانواده و استادان دانشگاه درباره‌ی وی گفت و گو می کنند، دیگر بخش این همایش بود. پس از آن از یادنامه ی زنده یاد پروفسور شاپور شهبازی با باشَندگی استادان و بزرگان فرهنگ و ادب شیراز رونمایی شد.

سخنرانی محمد تقی عطایی، دانشجوی دکترای باستان شناسی از دانشگاه مونیخ آلمان درباره ی : نگاهی دوباره به نخجیرگاه دوره ی هخامنشی در تنگ بُلاغی، دیگر بخش همایش نکوداشت زادروز پروفسور شاپور شهبازی بود. عطایی با نشان دادن نگاره هایی (: تصاویری) از سازه های گوناگون در تنگ بلاغی به موضوع گزارش خود پرداخت. این دانشجوی باستان شناسی در بررسی های خویش به این نتیجه رسیده است که در تنگ بلاغی ما با یک نخجیرگاه رو به رو هستیم که در نوشته های تاریخی نیز اشاره ای کوتاه به آن شده است. وی گفت: یکی از این نوشته ها در کتاب کورش نامه ی گِزنفون است که از پردیس و شکارگاهی نزدیک به پاسارگاد در دوره ی کورش نام می برد که به دید من و با نگرش به بررسی و پژوهش های باستان شناسی، این نخجیرگاه باید در تنگ بلاغی باشد یا به گفته ای بهتر، تنگ بلاغی دارای یک نخجیرگاه بوده است که ما توانستیم نشانه هایی از آن به دست آوریم.

دیگر سخنران این همایش علی رضاعسگری چاوِردی، باستان شناس و استاد دانشگاه شیراز با گرایش دوره ی هخامنشی بود که به « تحولات میراث هخامنشی در جنوب سرزمین پارس» پرداخت. دکتر عسگری چاوردی در بخشی از سخنانش با بیان این که در پژوهش ها و بررسی های تازه، روشن شد که هخامنشیان کوچ رو نبوده‌اند و در این زمینه باید در دیدگاه های پیشین تجدیدنظر شود. زیرا کوچ کردن وابسته (:مربوط) به جامعه های دیگری است و پیوندی با هخامنشیان ندارد. زمانی که ما با شهر بزرگ و دارای اهمیتی همانند پارسه رو به رو هستیم، چگونه می توانیم از کوچ رَوی هخامنشیان سخنی به میان آوریم. باید دانست که جامعه ی هخامنشی یک جامعه ی بسیار پویایی بوده است.

این استاد دانشگاه سرزمین پارس را دارای ویژگی های فراوانی دانست که خاستگاه دو شاهنشاهی بزرگ هخامنشی و ساسانی بوده است و هر دوی این خاندان ها نگرش و توجه ویژه ای به این سرزمین داشته اند.

پایان بخش سومین همایش پژوهش های ایران باستان با رویکرد نکوداشت زادروز زنده یاد پروفسور شاپور شهبازی، سخنرانی پروفسور پی یر فرانچسکو کالی یری، باستان شناس از دانشگاه بولونیای ایتالیا به زبان انگلیسی با موضوع ” نقش خاندان های بومی پارس در تداوم فرهنگی از زمان هخامنشیان تا ساسانیان ” بود که از سوی کامیار عبدی به زبان پارسی برگردان شد.

سومین همایش پژوهش‌های ایران باستان به همراه نکوداشت زادروز و رونمایی از یادنامه ی پروفسور شاپور شهبازی، باستان‌شناس و تاریخ نگار برجسته در روز شنبه 14 مهرماه از ساعت 16 و سی دقیقه تا 20 در سالن آمفی تیاتر مرکز اسناد و کتابخانه ملی پارس با باشندگی خانواده ی بزرگ شهبازی و باستان شناسان و دوستداران تاریخ ایرانی برگزار شد.

3

بزرگان فرنگی و ایرانی که در زمینه ایران شناسی پژوهش های ارزنده ای به سرانجام رسانده اند

1

بانو دکتر نازیلا شهبازی، خواهر استاد و مدیر بنیاد ایران شناسی شاپور شهبازی

2

بانو مهرناز بردبار، سرپرست کتابخانه پارسه که به کتابخانه شاپور شهبازی تغییر نام داده است

4

پروفسور پی یر فرانچسکو کالی یری، استاد باستان شناسی دانشگاه بولونیا در ایتالیا

5

حسین اولاد، مدیرداخلی پایگاه جهانی پارسه و مجری برنامه

6

دکتر حمید فدایی، مدیر پایگاه میراث جهانی پارسه (تخت جمشید) و نقش رستم

7

دکتر علی رضاعسگری چاوردی، استاد باستان شناسی دانشگاه شیراز با گرایش هخامنشی

8

دکتر کامیار عبدی، باستان شناس و استاد دانشگاه شیراز و مشاور علمی  بنیاد ایران شناسی شاپور شهبازی

9

دکتر کورش کمالی سروستانی، رییس مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان پارس

11

شادروان ابراهیم شهبازی پدر پروفسور شاپور شهبازی

12

محمد%20تقی%20عطایی،%20دانشجوی%20دکترای%20باستان%20شناسی%20دانشگاه%20مونیخمحمد تقی عطایی، دانشجوی دکترای باستان شناسی دانشگاه مونیخ

14

10

رونمایی از یادنامه پروفسور شهبازی، باستان شناس و تاریخ نگار

13

نمایی از دانشگاه شیراز، یکی از بزرگترین دانشگاه های خاورمیانه

 فرتور از سیاوش آریا است.
 
1986
به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

یک پاسخ

  1. با بهترین دروها ، بنظر من تغییر نام کتابخانه پارسه کار نازیبایی بوده و در حد امکان به:"کتابخانه پارسه شاپور شهبازی"تغییر دهند تا نام پارسه هم …
    با سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-23