لوگو امرداد

یاد هماروانان در گهنبار میدیاریم‌گاه خانه نرگس

3 2 1آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره‌ی میدیاریم‌گاه، روز مهر ایزد به نامگانه‌ی هماروانان در انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران بدون گردهمایی برگزار می‌‌‌شود.

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، آیین گهنبار میدیاریم‌گاه، چهره میانه‌ی زمستان را ساعت 16 روز مهر ایزد و دی‌ماه گاهشمار زرتشتی برابر با آدینه 1400/10/10، در خانه نرگس، مکان این انجمن برگزار می‌‌کند.

نخستین روز چَهره، در زمان یادشده همراه با پخش زنده در رویه‌ی اینستاگرام امرداد به نشانی amordad.news هم‌بهره‌ی میزد مینوی گهنبارخوانی شوید.

آفرینگان گهنبار به نامگانه روانشادان.

١-خداداد گشتاسب بزرگی چمی. شیرین جهانگیر بزرگی چمی. خدایار خداداد بزرگی چمی. مروارید اردشیر راد. اسفندیار جهانگیر بزرگی چمی. گوهر تیرانداز تیراندازی. شهریار رستم مهر. خداداد رستم مهر. رستم بندار. بهرام مهر بندار.

٢- كیخسرو اردشیر خدادادی مباركه. مهربانو بهرام بمان مباركه (خدادادی). كریمداد بهرام سلامتی. بانو استاد بهرام بهمردی. بهرام بمان مبارکه . شیرین کیخسرونامور. پریدخت بهرام سلامتی. بهرام اردشیر سلامتی. فیروزه اردشیر چمی. اردشیر خداداد مهر چمی.

٣- سرور آدر. مهربان سرور(مهربان نوش). نوذر آذر هخامنشی. كشور خداداد هخامنشی. مهربان نوذر هخامنشی. فرنگیس كیخسرو ظهراب. هرمزدیار مهربان هخامنشی.

٤- خداداد مهربان. مروارید بهرام. شیرین خسرو. خسرو مهربان. دولت اردشیر. گشتاسب مهربان. گوهر بهمرد. دولت بهرام كاوسی زین اباد. بهرام گشتاسب كاوسی زین اباد. اردشیر بهرام كاوسی زین اباد. فیروزه سروش.

5- خدابخش ترک. اورمزدیار خدابخش . گشتاسب بمان. بمان مهربان. خدارحم بامس. اردشیر خدارحم بامس . وهبیز خداداد. شیرین مهربان . بامس شاهویر . خدامراد بهرام بامس ظهرابیان.

6- موبد بهرام مهربان شمسی. ایراندخت شهریار وفاداری شریف‌آباد . مهربان خدامراد شمسی . شهریار یادگار وفاداری شریف‌آباد . شیرین اردشیر ولی. مروارید اردشیر خیری. بانو مهربان شمسی. فیروزه شهریار وفاداری شریف‌آبادی. ١-مانكجی لیمجی هوشنگ هاتریا.

7- هرمزدیار جهانگیر مهرخداوندی زین‌آباد. جهانگیر هرمزدیار مهرخداوندی زین‌آباد. صنم خسرو. فرزانه هرمزدیار مهرخداوندی. فرشادمهربان فلاحتی. خداوند بهرام مهرخداوندی. بهرام خداوند مهرخداوندی.

8- خرمن شهریار كسنویه‌ای. اورمزدیار بهرام كسنویه‌ای. سرور اورمزدیار كسنویه‌ای. دولت رستم شیرمردی جعفرآبادی. جهانگیر اردشیر نوشیروان جعفرآبادی. وهبیز خداداد شیر مردی جعفر‌آبادی. رستم خداداد شیرمردی جعفر‌آبادی. رشید خداداد شیر مردی جعفرآبادی. رستم وفادار نرسی‌آبادی.

9- اردشیر تیرانداز بزرگی‌چم. بانو سروش بزر گی‌چم.

10- گوهر خداداد جمشید. خدارحم خدامراد گوهری. ماهرخ خدامراد گوهری تفتی. فریبرز خدارحم گوهری راحت‌آباد.

11- بهرام بمان چمی. رستم بهرام كیانی‌چمی. سهراب رستم كیانی‌چمی. خرمن شهریار خسرویانی. مهندس كامران فرامرز كیانی ‌چم. فیروزه بهرام مطربی چم. بانو رستم کیانی چم و از بهرت اشوی هما روانان خوانده می‌شود.

شایان یادآوری است، همزمان با برگزاری آیین گهنبار از نودانشجویان هموند انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران سپاسداری خواهد شد.

زرتشتیان بر این باور هستند که اهورامزدا جهان را در شش «گاه» آفرید. پنجمین گهنبار سال، گهنبار چَهره‌ی میدیارم (گهنبار میانه‌ی زمستان بزرگ)، گاه آفرینش جانوران و چارپایان است. هر ساله برپایه‌ی سالنمای خورشیدی از ۱۰ تا ۱۴ دی‌ماه برابر با مهر ایزد تا ورهرام ایزد در گاهشمار زرتشتی برگزار می‌شود. آیین گهنبار در راستای هم‌افزایی و همازوری برگزارمی‌شود. هر روز با آوای نیایش سفره‌‌ی گهنبار گسترده و اشیا و خوراک‌هایی به نماد فروزه‌های اهورایی و آفرینش روی آن گذاشته می‌شود.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

2 پاسخ

  1. به روان پاک همه هماروان درود باد روانشان در آرامش

    یاداوری میکنم یک سال و یک گهنبار از اخرین باری که تبلت به عنوان نامگانه ها اهدایی به گروهی از دانش آموزان، گذشت. نامگانه‌های هماروانان هربار در 10 تا 11 گروه منتشر میشه هر گروه مبلغ قابل توجهی را شامل می شوند. با یک حساب سرانگشتی می توان به مبلغ موجود در این نامگانه ها پی برد. این در حالی ست که تعریف گهنبار هم افزایی داد و دهش است. گهنبار های مجازی فقط خزانه افزایی هست. دادودهشی ندارند هم افزایی هم در جامعه دیده نمیشه. بازسازی خانه نرگس هم به شگون همکاری دهشمند انجام شده و همچنان دست به سوی دهشمند دراز است. لطفا خزانه دار رییس و دست اندرکاران هیات مدیره و یا حتا پیشکسوتان تفت و توابع پاسخ خردمندانه ای بدن که این مبالغ نامگانه چه می شود؟ سالن ها هم بازگشایی کنید بیش از پیش برای میزبانی می ستانید.

  2. به گمانم انجمن تفت زیادی بیکار هست که بیشتر تفتی ها در انجمن تهران سخت کوش هستند. یک نفر خزانه دار برای انجمن کافی ست تا به امور دارایی ها رسیدگی کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-07-11
امرداد