تارنمای خبری امرداد
گزارش تصویری

انجام نام‌نویسی در همایش مانتره با همکاری گروه گات‌ها پویان

گروه گات‌ها پویان امسال نیز نام‌نویسی از  شرکت‌کنندگان بخش اوستاخوانی بیست‌و‌ششمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره را انجام داد.

نام‌نویسی از شرکت‌کنندگانِ بخش اوستاخوانی بیست‌وششمین همایش مانتره روزهای ۲۱ و ۲۲ خوردادماه 1398 خورشیدی در خانه‌ی رشید و سرور (آرامشکده) مکان جدید گروه گات‌ها پویان، انجام شد.

گروه گات‌ها پویان با آرمان پویش فراگیری گاهان اشو زرتشت از سال 1362 در یزد شکل گرفته است و از سال 1372 تاکنون برای آمادگی شرکت در همایش مانتره کلاس‌های آموزش دین‌ دبیره و اوستاخوانی را برگزار می‌کند.

نام‌نویسی در بخش اوستاخوانیِ همایش مانتره روزهای ۲۱ و ۲۲ خوردادماه 1398 خورشیدی انجام شد

نام‌نویسی در بخش اوستاخوانیِ همایش مانتره روزهای ۲۱ و ۲۲ خوردادماه 1398 خورشیدی انجام شد

گروه گاتاپویان امسال نیز نام‌نویسی از شرکت‌کنندگان بخش اوستاخوانی بیست‌و‌ششمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره را انجام داد

گروه گاتاپویان امسال نیز نام‌نویسی از شرکت‌کنندگان بخش اوستاخوانی بیست‌و‌ششمین همایش مانتره را انجام داد

نام‌نویسی از شرکت‌کنندگان بخش اوستاخوانی همایش مانتره در خانه‌ی رشید و سرور مکان جدید گروه گات‌ها پویان انجام شد

نام‌نویسی از شرکت‌کنندگان بخش اوستاخوانی همایش مانتره در خانه‌ی رشید و سرور مکان جدید گروه گات‌ها پویان انجام شد

فرتور رسیده است.

0114

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید