تارنمای خبری امرداد

برگزاری گردهمایی‌های انجمن زرتشتیان کرج

انجمن زرتشتیان کرج، از گشوده‌بودن شاه‌ورهرام ایزد به خجستگی نوروز و برگزاری تدریجی گردهمایی‌های آیینی و اجتماعی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی خبر داد.

انجمن زرتشتیان کرج با آرزوی شادکامی و تندرستی برای همکیشان به آگاهی رساند، به خجستگی نوروز در سال پیش رو، با روند کاهشی بیماری کرونا که بیش از دو سال جهانیان گرفتار آن بودند، رفته‌رفته و با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی آیین‌ها و گردهمایی‌‌های اجتماعی در انجمن زرتشتیان کرج از سر گرفته می‌شود. در همین راستا،همچون سال‌های گذشته نیایشگاه شاه‌ورهرام ایزد در روز اورمزد و فروردین ماه، گاهشمار زرتشتی، یکم فروردین‌ماه ۱۴۰۱ خورشیدی از ساعت ۹ تا ۱۳ و همچنین روز ششم فروردین‌ماه ۱۴۰۱ برابر با خورداد امشاسپند و زادروز شت اشوزرتشت، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به روی همکیشان گشوده خواهد بود. همکیشان می‌توانند در زمان یادشده برای پرداختن به نیایش و دیدوبازدید بهره‌مند شوند.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید