تارنمای خبری امرداد

پاسداشت آیین گهنبار پایان سال در سیاتل

انجمن زرتشتيان ايالت واشنگتن (سياتل) واپسین گهنبار سال را در شهر بلويو با حضور گروهی از همكيشان برگزار كرد.
خویشکاری اوستاخوانی را موبد جمشيد پوراسفندياری بردوش داشت. در پایان اوستای تندرستی به‌گونه‌ی گروهی خوانده شد. این آیین شنبه 28 اسفندماه 1400 خورشیدی چهارمین روز پنجه در شهر بلویو برگزار شد.

ششمین و واپسین گهنبار سال، همس پَت‌میدیاریم‌گاه است به گهنبار پنجه یا پنجی نیز نامیده می‌شود. گاهی‌ است که «مردمان» آفریده شدند. این گهنبار به چم (:معنی) برابر شدن روز و شب است. گاهی از سال که گرما و سرما به میانه می‌رسد. این جشن هر سال در پنج روز پایان سال برگزار می‌شود. این روزها نام جداگانه‌ایی دارند که بخش‌های پنج‌گانه‌ی گات‌ها را یادآوری می‌کنند. از این‌رو به روزهای برگزاری گهنبار پنجی، ماهِ گاتابیو نیز می‌گویند. آیین گهنبار با رای شورای عالی سیاست‌گذاری ثبت میراث معنوی در سیاهه‌ی آیین‌های ملی ایران ثبت شده‌است.

فرتـــور از آتوسا مندگاری است.

4090

5/5 - (2 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید