تارنمای خبری امرداد
گزارش تصویری

برپایی خوان نوروزی در شهرهای زرتشتی‌نشین

هفت‌سین خوان نوروزی سال 1401 در شهرهای زرتشتی‌نشین اصفهان، یزد، اله‌آباد، کوچه‌بیوک، مزرعه‌کلانتر، اهواز، شیراز، تهران و کرمان گسترده شد.

خوان نوروزی «درمهر گوهر و مهربان» اصفهان به کوشش موبد بهزاد نیکدین

هفت‌سین گروه گاتهاپویان یزد

خوان نوروزی هفت‌سین «درمهر» اله‌آباد، فرتور از انجمن زرتشتیان اله‌آباد

خوان نوروزی «درمهر» کوچه بیوک، فرتور از انجمن زرتشتیان کوچه بیوک

خوان نوروزی «درمهر» مزرعه‌کلانتر، انجمن زرتشتیان مزرعه‌کلانتر

خوان نوروزی هفت‌سین در شاه‌ورهرام ایزد اهواز، فرتور از انجمن زرتشیان اهواز
خوان نوروزی باغ آدریان شیراز، انجمن زرتشتیان شیراز
خوان نوروزی در شاه‌ورهرام ایزد تهران، انجمن زرتشتیان تهران

هفت‌سین شاه‌ورهرام ایزد کرمان، انجمن زرتشتیان کرمان
هفت‌سین شاه‌ورهرام ایزد مارکار تهرانپارس، با هماهنگی هیات اجرایی مارکار تهرانپارس
هفت‌سین آتشکده تهران، انجمن زرتشتیان تهران

خوان نوروزی مجتمع رستم باغ، هیات‌مدیره موقوفه رستم گیو

خوان نوروزی آتشکده زرتشتیان یزد، انجمن زرتشتیان یزد

خوان نوروزی موزه زرتشتیان کرمان، انجمن زرتشتیان کرمان
4.7/5 - (6 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید