تارنمای خبری امرداد

آیین فروردینگان در آرامگاه قصرفیروزه برگزار می‌شود

پیرو آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان تهران، گرامیداشت فروردینگان و یادبود درگذشتگان در آرامگاه قصرفیروزه برگزار می‌شود.

انجمن زرتشتیان تهران در گرامی‌داشت جشن فروردینگان به آگاهی ‌رساند، در روز آدینه 19 فروردین‌ماه 1401 خورشیدی، فروردین روز از ماه فروردین زرتشتی، تعداد معدودی میز برای گسترانیدن سفره‌ی درگذشتگان در بخشی از فضای باز آرامگاه قصر فیروزه آماده خواهد بود.

پیرو پرسش تارنمای امرداد درباره‌ی سرویس آمدوشد، انجمن زرتشتیان تهران اعلام کرد، امسال سرویس رفت و برگشت هماهنگ نشده است.

هر روز از ماه در گاهشماری زرتشتی نامی جداگانه دارد. یک دسته از جشن‌ها مانند جشن فروردینگان، جشن اَردیبهشتگان و … برابر شدن نام روز با نام ماه است؛ جشن‌های ماهیانه به شمار می‌آیند. روز نوزدهم فروردین‌ماه نیز که به نام «فروردین» است، نخستین جشن ماهیانه در سال و به ویژه جشنی در پیوند با فروهرهای درگذشتگان و یکی از این جشن‌ها برای یادبود درگذشتگان است. از این‌رو زرتشتیان، برای شادی روان و فَروَهر درگذشتگان خود، به آرامگاه‌ها می‌روند و برای شادی روان آنان دست به نیایش برمی‌دارند. فروردینگان به نام «فرودگ» شناخته شده است.

4.2/5 - (5 امتیاز)
به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سالنما فروهر
سروشی
هموندی خبرنامه
آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد
شما هر زمان میتوانید خبرنامه را لغو کنید