لوگو امرداد

آتشکده یزد میزبان خوانش همگانی ورهرام یشت

روابط عمومی انجمن زرتشتیان یزد از خوانش گروهی اوستای ورهرام یشت در آتشکده یزد خبر داد.

انجمن زرتشتیان یزد از همکیشان گرامی دعوت کرد تا در ساعت ۱۷ شنبه بیستم فروردین ماه ۱۴۰۱ برابر با ورهرام ایزد و فروردین ماه برای خوانش همگانی اوستای ورهرام یشت در کنار آتش ورهرام گرد هم آیند.

در ادب مزدیسنا و آریایی کهن ، بهرام ایزد در پیکره‌های بسیار زیبا، نیرومند، تیزرو، برنا، شاداب، شاهین تیز پرواز، مرد رایومند و …. دادگری و درستی و خوشی و یکرنگی مى‌دارد و اهریمن زدایی مى‌کند، به نیکان و ستایندگان نیرو مى‌دهد و بر دشمنان خشم مرگ مى‌آورد و در کار آشتی هم کوشاست. آشتی که از راه درست اشو زرتشت سپنتمان آن را ستود و همواره در آرزوی برپایی‌اش بود و از برای پیروزی خود و پیش بردن آواژگان بهرام ایزد را ستایش کرد.
ایزد ورهرام که در دلاوری دلاورترین، در پیروزی پیروزمندترین، در شکوهمندی شکوهمندترین، در بخشندگی بخشنده‌ترین، در سودرسانی سودرسان‌ترین و در درمان بخشی درمان بخش‌ترین آفریدگان است  همه دشمنان آسیب‌رسان و همه مردمان کژاندیش را درهم می‌شکند.
ورهرام به معنی پیروزی است و فرشته پیروزی و نگهبان پیروزی‌ست و در گاه نبرد، هماوردان برای چیرگی بر دشمن باید از وی یاری بخواهند و ستایش نیایش و دهش بیشتر از سوی هر گروه، چیرگی و غلبه را بر دشمن فراهم آورده و آن جبهه جنگ را کامروا می‌کند.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-03-28