لوگو امرداد

گهنبارخوانی چهره‌ی میدیوشهم از سوی انجمن تفت‌وتوابع مقیم تهران

گهنبار 13آیین گهنبارخوانی چهره‌ی میدیوشهم  پنج‌شنبه 9 تیرماه از سوی انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران (خانه نرگس) ساعت 17 به‌گونه‌ی مجازی برگزار خواهد شد.

در آگهی‌نامه‌ی انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران نام روانشادانی که آفرينگان گهنبار به نامگانه‌ی ایشان خوانده می‌شود چنین آمده است:
1-بهرام شهريار. كتايون جمشيد. سلطان ماونداد. گشتاسب بهرام. دولت خداداد رشيد. شاه جهان گشتاسب قباد زاده. كتايون رستم موحد شهرياري. فرنگیس شاه جهان قبادزاده
2- خداداد اردشير خدادادي مباركه. فيروزه جمشيد خدابخش. خدابخش خداداد خدادادی مبارکه. فيروزه اورمزديار خورسند. خداداد اردشير ويرابي. سهراب رستم لوك يزدي. کیخسرو نامدارمهدی آبادی
3-تيرانداز رستم. تيرانداز اردشير تيراندازي حسيني. فيروزه خدادادمهرباني زين آبادي. اردشير تيرانداز تيراندازي. جمشيد تيرانداز تير اندازي. كيخسرو تيرانداز تيراندازي. شهريار تيرانداز تيراندازي. رستم كيخسرو تيراندازي.
4- رستم هرمزديار محمد آبادي. اردشير رستم هرمزديار محمد آبادي. مهربانو خسرو محمد آبادي. سروش اردشير بمان محمد ابادي. بانو رستم محمد آبادي. اردشير رستم سرخاب محمد ابادي. خدابخش بمان محمد آبادي. ماهرخ سروش محمد آبادي. بانو خدابخش محمد آبادي. كيخسرو خداداد خسروياني رحمت آبادي. دولت خدابخش هرمزدی.
5-افلاطون خدايار خداياري. خدارحم خداداد رشيد فرامرزي. سلطان رستم فرامرزي(بهرامشهرياري). پريزاد خدارحم رشيد فرامرزي(فرشيد). فريدون رستم فرشيد. مرواريد خدارحم رشيد فرامرزي(گشتاسبي). سهراب گشتاسبي. فرخنده اردشير تيراندازي.
6- اردشير مهربان بامسيان. مهربان بامس بامسيان. فرنگيس مهربان رستمي. كيخسرو مهربان رستمي. گوهر بانو شابهرام مهر رستمي.
7- ادر مهربان. مهربانو سروش. كشور خداداد. نوذر ادر. سرور ارستم. رستم خداداد. پريدخت رستم معدن.كيخسرو نوذر هخامنشي.
8-جان‌باخته زنده‌روان كيخسرو كيخسروي. شاسلطان بهرام خيرآبادي. بانو بهرام خيرآبادي. گوهر وفادار جوانمرد تفتي.
9- وفادار اردشير اورمزديار راحت آبادي. سرور دينيار مرزبان راحت آبادي. وفادار جهانگير بابكان. سرور مهربان خاوري تفتي. شهمردان وفادار فرهي‌فر. بمان وفادار فرهي‌فر. سيميندخت اورمزديار كامران. خسرو وفادار فرهي‌فر. ایران مهربان کاوسی.
10- شيرين گشتاسب خسروياني(استاد). خداداد اورمزديار خسروياني پور. مهربان اردشير استاد. خورشيد بانو خداداد خسروياني(استاد). فرهنگ موبد فريدون شهزادي. موبد فريدون موبد خدامراد شهزادي. همايون خداداد خسروياني‌پور. كيخسرو شهريار باستاني اله آبادي.
11- اسفنديار شهريار نوشيرواني. موبد اردشير موبد هرمزديار آذر گشسب. دولت هرمزديار آذري. پريدخت موبد جمشيد جمشيدي. مهندس بهمن موبد جمشيد جمشيدي. دكتر كيخسرو موبد جمشيد جمشيدي. مهندس فريبرز موبد اردشير آذرگشسب. بهرام موبد جمشيد جمشيدي.
12- خدابخش رستم. اردشير خدابخش. گل بهرام. كيخسرو رستم. شيرين خدابخش راحت آبادي. وفادار كيخسرو راحت آبادي. گوهر وفادار جوانمرد.
13- فریدون اردشیر تفتی. پرویز اسفندیار . کشور دینیار مرزبان. اختر فریدون ماهی تفتی. خسرو پرویز نمیریان. اردشیر اسفندیار نمیرانیان. شاه فریدون اسفندیار نمیرانیان . بانو خسرو نمیرانیان. شاه‌جهان پرویز فرهنگ. جمشید پرویز نمیریان .
14 – از بهرت اشويی هماروانان.
پيشاپيش چنانچه در نوشتن نام‌ها اشتباهی رخداده است پوزش ما را پذيرا باشيد.
با سپاس انجمن زرتشتيان تفت و توابع مقيم تهران.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-07-07
امرداد