لوگو امرداد
آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

آیین گهنبار میدیوشهیم‌گاه به نامگانه‌ی هماروانان برگزار می‌شود

گهنبار تفتآیین آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره‌ی میدیوشهیم‌گاه به نامگانه‌ی هماروانان بدون باشندگی همکیشان در انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران برگزار می‌‌‌شود.

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، آیین گهنبار چهره میدیوشهیم‌گاه را روز گوش ایزد و تیرماه در گاهشمار زرتشتی برابر با آدینه 11 تیرماه 1400 خورشیدی ساعت 18در خانه نرگس، مکان این انجمن برگزار می‌‌کند.
در زمان یاد شده همراه با پخش زنده از اینستاگرام امرداد به نشانی amordad.news هم‌بهره‌ی آیین مینوی شوید.

گهنبار به نامگانه روانشادان:

1- بهرام شهریار. كتایون جمشید. سلطان ماونداد. گشتاسب بهرام. دولت خداداد رشید. شاه جهان گشتاسب قبادزاده. كتایون رستم موحد شهریاری.

2- خداداد اردشیر خدادادی مباركه. فیروزه جمشید خدابخش. كیخسرو نامدار مهدی‌آبادی. فیروزه اورمزدیار خورسند. خداداد اردشیر ویرابی. سهراب رستم لوک یزدی.

3- تیرانداز رستم. تیرانداز اردشیر تیراندازی حسینی. فیروزه خدادادمهربانی ذین‌آبادی. اردشیر تیرانداز تیراندازی. جمشید تیرانداز تیراندازی. كیخسرو تیرانداز تیراندازی. شهریار تیرانداز تیراندازی. رستم كیخسرو تیراندازی.

4- رستم هرمزدیار محمدآبادی. اردشیر رستم هرمزدیار محمد‌آبادی. مهربانو خسرو محمد‌آبادی. سروش اردشیر بمان محمد‌آبادی. بانو رستم محمد‌آبادی. اردشیر رستم سرخاب محمد‌آبادی. خدابخش بمان محمد‌آبادی. ماهرخ سروش محمد‌آبادی. بانو خدابخش محمد‌آبادی. كیخسرو خداداد خسرویانی رحمت‌آبادی.

5- -افلاطون خدایار خدایاری. خدارحم خداداد رشید فرامرزی. سلطان رستم فرامرزی (بهرام‌شهریاری). پریزاد خدارحم رشید فرامرزی (فرشید). فریدون رستم فرشید. مروارید خدارحم رشید فرامرزی (گشتاسبی). سهراب گشتاسبی. فرخنده اردشیر تیراندازی.

6- اردشیر مهربان بامسیان. مهربان بامس بامسیان. فرنگیس مهربان رستمی. كیخسرو مهربان رستمی. گوهربانو شابهرام مهر رستمی.

7- آدر مهربان. مهربانو سروش. كشور خداداد. نوذر آدر. سرور آرستم. رستم خداداد. پریدخت رستم معدن . كیخسرو نوذر هخامنشی.

آفرینگان به نامگانه روانشادان.

1- جان‌باخته زنده روان كیخسرو كیخسروی. شاسلطان بهرام خیر‌آبادی. بانو بهرام خیرآبادی. گوهر وفادار جوانمرد تفتی.

2- وفادار اردشیر اورمزدیار راحت‌آبادی. سرور دینیار مرزبان راحت‌آبادی. وفادار جهانگیر بابكان. سرور مهربان خاوری تفتی. شهمردان وفادار فرهی‌فر. بمان وفادار فرهی‌فر. سیمیندخت اورمزدیار كامران. خسرو وفادار فرهی‌فر. ایران مهربان کاوسی.

3- شیرین گشتاسب خسرویانی (استاد). خداداد اورمزدیار خسرویانی‌پور. مهربان اردشیر استاد. خورشیدبانو خداداد خسرویانی(استاد). فرهنگ موبد فریدون شهزادی. موبد فریدون موبد خدامراد شهزادی. همایون خداداد خسرویانی‌پور. كیخسرو شهریار باستانی ‌اله‌آبادی.

4- اسفندیار شهریار نوشیروانی. موبد اردشیر موبد هرمزدیار آذر گشسب. دولت هرمزدیار آذری. پریدخت موبد جمشید جمشیدی. مهندس بهمن موبد جمشید جمشیدی. دكتر كیخسرو موبد جمشید جمشیدی. مهندس فریبرز موبد اردشیر آذرگشسب. بهرام موبد جمشید جمشیدی.

5- خدابخش رستم. اردشیر خدابخش. گل بهرام. كیخسرو رستم. شیرین خدابخش راحت‌آبادی. وفادار كیخسرو راحت‌آبادی. گوهر وفادار جوانمرد.

6- از بهرت اشوی هماروانان

گهنبار، آیین و جشنی است که از دیرباز در پهنه‌ی ایران فرهنگی، به‌پا داشته می‌شده، جشنی که نخستین پایه و مایه‌ی آن گردهم آمدن، هم‌افزایی، همازوری و شادی است. دومین چَهره‌ی گهنبار میدیوشهیم به چَم (:معنی) میانه‌ی تابستان بزرگ است. در باور زرتشتیان دومین مرحله‌ی آفرینش از سوی اهورامزدا را یادآوری می‌کند که هنگام پدیدار شدن آب در هستی است. هنگامه‌ی این جشن پنج‌روزه از خور ایزد تا دی‌به‌مهر در گاهشمار زرتشتی برابر با هشتم تا 12 تیرماه در سالنمای رسمی کشوراست.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-03-16
امرداد