لوگو امرداد

آیین گهنبار میدیوزرم‌ گاه در خانه نرگس دو زمان برگزار می‌شود

آیین گهنبار چهره میدیوزرم گاه در انجمن زرتشتاین تفت و توابع مقیم تهران در دو هنگام برگزار می‌شود انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، نخستین چهره‌ی گهنبار سال را در دو نوبت گرامی می‌دارد.

آیین گهنبار چهره میدیوزرم‌ گاه، روز گوش ایزد و اردیبهشت‌ماه برابر با آدینه 13 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی ساعت 10 بامداد و 16 در مكان انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران (خانه نرگس) برگزار می‌شود.

ساعت ده بامداد آفرینگان‌خوانی گهنبار بنامگانه روانشادان خوانده می‌شود:

1- بهرام خدارحم. بانو بهرام، فریبرز بهرام پور بمانی چم. خدارحم بهرام پوربمانی چم. بلبل بانوبهرام مطربی چم. فیروزه بهرام مطربی چم. 2- ارباب جمشید جمشیدیان  ارباب رستم جمشیدیان ارباب هرمز جمشیدیان. بهمن جمشیدیان. فریدون هرمز جمشیدیان   لعل كیخسرو شاه بهرامی. موبد فریدون شهروین. كیخسرو شاه بهرامی. 3- دلبر فریدون بندار زین آبادی. فریدون مهربان رستم فولادیان زین آبادی. اسفندیار فریدون فولادیان زین آبادی. فریدون بندار زین آبادی. خدارحم نوش زندیان حسن آبادی. شیرین جمشید مهر زند زندیان حسن آبادی. نوش خدارحم زندیان حسن آبادی. خرمن بندار زندیان حسن آبادی. 4-مهربان خسرو پای سروی حسینی. خسرو خدابخش پای سروی حسینی. پریدخت اسفندیار مباركه. دولت تیرانداز حسینی. اسكندرفریدون نوشیروان اردشیر مباركه.  5-  رشید فریدون فولادیان زین آبادی. بانو بهرام كاوسی زین آبادی. فریدون رشید فولادیان زین آبادی.6-فرامرز فرهاد انوار. بانو هرمزدیار بوستانی. پوران مهربان بوستانی. سیروس فرامرز انوار. مهین بانو رستم نوشیروانی. 7-   مهربان شهریار منشنی. شیرین اردشیر كامه. كیخسرو اسفندیار استقامت. پری‌گل شهریار استقامت. پروین كیخسرو استقامت. اسفندیار اردشیر كامه. رستم خسرو خسروی. كتایون فریدون ایزدی.     

 آفرینگان خوانی گهنبار ساعت 16 آدینه 13 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی بنامگانه روانشادانی که نامشان در دنبال آمده است، خوانده می‌شود:

1-  گشتاسب اردشیربهرام‌شهری. اردشیر جهانگیر. شیرین خدامراد. دولت بمان زین آبادی. مروارید رستم لوک (بهرام‌شهری). 2- گوهر كیومرث كیانی زین آبادی. كیومرث بهرام. خداداد بهرام. زربانو مهربان كیانی زین آبادی. رستم خداداد كیانی زین‌آبادی. گلستان خدامراد مباركه.  3-  دینیار اورمزدیار اورمزدی. عدلجی دینیار اورمزدی. بهنام عدلجی اورمزدی. صنم شهریار شهریوری‌نیا. توتک شهریار شهریوری‌نیا. كیاندخت اسفندیار نسیم. جهانگیر بهرام غیبی. 4-جهانگیر بهرام غریبشاه راحت آبادی. مهرافروز مهربان. شیرین جهانگیر. فیروزه رستم راحت‌آبادی. استاد رستم خدابخشی. همایون مرزبان. 5- نمیر گشتاسب میزانیان. لعل گشتاسب. رستم اسفندیار. بمان اردشیر. اسفندیار رستم. نمیر جمشید. خورشید بانو نمیر میزانیان.6- وفادار جوانمرد تفتی. نارنج بهرام. رستم وفادار حقانگی. آذرمیدخت تیرانداز لهراسب. تیرانداز مهربان لهراسب. گوهر خداداد زارع پارسی.7- از بهرت اشوی هماروانان .

گهنبار، آیین و جشنی است که از دیرباز در پهنه‌ی ایران فرهنگی، به‌پا داشته می‌شده، جشنی که نخستین پایه و مایه‌ی آن گردهم آمدن، هم‌افزایی، همازوری و شادی است. گهنبار میدیوزرم گاه یا میانه‌ی بهار، نخستین چهره از گهنبار است که در میان اردیبهشت (از روز خیر تا دی‌بمهر ایزد در گاهشمار زرتشتی) و به پاس آفرینش آسمان برگزار می‌شود. مجمر آتش و چراغ روغنی نماد این چهره در سفره‌ی گهنبار است.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-29