تارنمای خبری امرداد

رشن؛ نام هجدهمین روز ماه زرتشتی

در گاه‌شمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز هجدهمین روز ماه امرداد در گاه‌شمار زرتشتی است نام این روز «رشن» است.

روز «رشن» که در اوستا «رشنو» آمده است؛ به چم(:معنی) دادگر است. رشن، ایزد درستی، دادگری و دادگستری است و نام یکی از ایزدان همکار امشاسپند امرداد، همراه با ایزدان مهر و سروش است.
ایزد رشن بر ضد راهزنان و دزدان است و در ستایش رشن، پس از ستودن دادار اورمزد رایومند فرهمند، اشاره به رشن ترازودار شده است. مسعودسعد پیرامون این ایزد می‌سراید: «روز رشن است ای نگار دلربای / شاد بنشین  و به جام می‌گرای».
نماد این روز گل «نسترن» در دین زرتشتی است.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید