تارنمای خبری امرداد

دی‌به‌دین؛ نام بیست‌وسومین روز ماه زرتشتی

در گاه‌شمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز بیست‌وسومین روز ماه امرداد در گاه‌شمار زرتشتی است نام این روز «دی‌به‌دین» است.
در هر ماه زرتشتی سه روز «دی» داریم كه برای پرهیز از اشتباه با پسوند نام روز پس از خودش شناخته می‌شود. «دی» به چم پروردگار است. روزهای دی روزهای آسایش و دست از كار كشیدن زرتشتیان است. زرتشتیان در روزهای اورمزد، دی‌‍به‌آذر، دی‌به‌مهر و دی‌به‌دین نیایش همگانی برگزار می‌کنند.
مسعود سعد پیرامون این ایزد می‌سراید «دی بدین است و دین مرد خرد / آن شناسد که لعل باده خورد». زرتشتیان در این روز جامه نو می‌پوشند و به دیدار موبدان، استادان و فرهیختگان می‌روند.
نماد این روز در دین زرتشتی گل « شنبلید» است. 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید