تارنمای خبری امرداد
هنگام بامداد

آیین گهنبار ایاثرم گاه و سپاسداری از نودانشجویان در خانه نرگس

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران از نودانشجویان هموند این انجمن همزمان با گهنبار چهره ایاثرم گاه سپاسداری کرد.
آیین گهنبارخوانی چهره ایاثرم گاه روز ارد ایزد و مهرماه در گاهشمار زرتشتی برابر با آدینه 18 مهرماه 1398 خورشیدی با آوای موبد بهروز نجمی‌زاده در مكان انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران برگزار شد. گهنبار ساعت 10 بامداد به دوش آرامه و تندرستی همه بهدینان و بسته كشتیان و وهان هفت كشور زمین به ویژه ایرانیان خوانده شد. پس از برگزاری آیین گهنبارخوانی در گاه بامداد، رستم مزدیسنی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران سخنرانی کرد. در ادامه از خشایار شهریاری، آریا جمشیدیان، سهراب مبارکه، بردیا خدادادی، بهناز بختیار، ارشیا گشتاسبی، سپهر گشتاسبی و خدارحم پیشینی، پذیرفته‌شدگان در دانشگاه سپاسداری شد.
انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران در دو گاه آیین گهنبارخوانی را در خانه نرگس برگزار می‌کند. در گاه پسین از ساعت 15 به نامگانه‌ی روانشادان آفرینگان گهنبار خوانده می‌شود.

گهنبار ایاثرم گاه یا گهنبار آغاز زمستان از 20 تا 24 مهرماه، برابر با اشتاد ایزد تا انارام ایزد در سالنمای زرتشتی برگزار می‌شود.  این گاه در باور سنتی زرتشتیان هنگامی است که پروردگار گیاهان و رستنی‌ها را آفریده است. گیاه همیشه سبز «مورد» به نماد این گاه بر روی سفره‌ی آیینی گذاشته می‌شود.

موبد بهروز نجمی زاده

موبد بهروز نجمی زاده

رستم مزدیسنی فرنشین انجمن تفت و توابع مقیم تهران

رستم مزدیسنی فرنشین انجمن تفت و توابع مقیم تهران

 سپاسداری اسفندیار مرادیان از دانشجو ارشیا گشتاسبی

 سپاسداری اسفندیار مرادیان از دانشجو ارشیا گشتاسبی

آریا جمشیدیان

آریا جمشیدیان

 سپاس نامه به خانواده خدارحم پیشینی

 سپاس نامه به خانواده خدارحم پیشینی

سپاسنامه به بهناز بختیار

 سپاسنامه به فرناز گشتاسبی

سپاس نامه به خانواده بردیا خدادادی

سپاس نامه به خانواده بردیا خدادادی

سپاس نامه به بهناز بختیار

فرتور ماندانا آذرکبوان است.

8113

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید