لوگو امرداد

انتخابات بازرسان انجمن تفت و توابع تهران

نوبت دوم مجمع همگانی عادی سالیانه انجمن تفت و توابع مقیم تهران، پسین چهارشنبه 29 تیرماه با انتخاب باززرسان همراه بود.

پس از ارایه گزارش سالیانه فرنشین انجمن و گزارش نماینده بازرسان گردش پیش، انتخابات برگزار شد. نامزدهای بازرسان این گردش هوشنگ کیانی زین آباد، رستم کاووسی و فرشید نیکفام بودند که پس لز رای‌گیری هوشنگ کیانی زین آباد و فرشید نیکفام برگزیده شدند.

این مجمع با باشندگی شماری از هموندان در خانه نرگس برپا شد.

0 7

1 23

2 23

هیات رییسه از راست: مهربان میرابی، فرامرز پوررستمی، مینا بنداری

3 23

رستم مزدیسنی فرنشین انجمن تفت و توابع مقیم تهران

4 23

6 17

مهربان فولادیان، خزانه دار

7 19

نماینده بازرسان، فرشید نیکفام

8 16

9 17

10 15

11 17

14 13

13 17

12 18

24 10

22 9

15 14

16 13

17 14

33 5

19 11

25 7

فرتور از همایون مهرزاد است.

2393

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-07-11
امرداد