تارنمای خبری امرداد

گرامی‌داشت جشن مهرگان در درمهر مریلند

 جشن مهرگان پنجم اکتبر در درمهر کامران مریلند گرامی داشته شد.

جشن مهرگان شنبه 13 مهرماه 1398 خورشیدی با باشندگی شماری از زرتشتیان و پارسیان ساکن شهر کرکلند واشنگتن در درِ مهر کامران مریلند برگزار شد.

موبد کورش دستور، اوستاخوانیِ آغاز برنامه را بر دوش داشت و آن خادمیان فرنشین انجمن زرتشتیان واشنگتن نیز در این برنامه سخنرانی کرد. 

تکنوازی سنتور از سوی ماهان

آن خادمیان، فرنشین انجمن زرتشتیان واشنگتن

افسانه دهقانیان مجری برنامه

موبد کورش دستور 

فرتورها از سیما باستانی است

7777

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید