تارنمای خبری امرداد

سروش؛ نام هفدهمین روز ماه زرتشتی

در گاه‌شمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز هفدهمین روز ماه امرداد در گاه‌شمار زرتشتی استنام این روز «سروش» است.

سروش در اوستا « سرئوشه »خوانده می‌شود که به چم(:معنی) فرمان‌برداری از خداوند است. این ایزد در گات‌ها بیش‌تر «سرئوشه» آمده است که به همین چم است. در اوستا نیز ایزدی به چم « مهین » و «بزرگ» است. بزرگی جایگاه سروش  با ایزد مهر برابری می‌کند و گاهی او را از امشاسپندان می‌دانند.

سروش، پیک ایزدی است که حافظ پیرامون این ایزد می‌سراید: «در راه عشق وسوسه اهرمن بسی است / پیش آی و گوش دل به  پیام سروش کن». چه نیکوست زرتشتیان در این  روز به آتشکده‌ها می‌روند و نماز می‌خوانند. مسعود سعد سلمان نیز پیرامون این ایزد می‌سراید: «روز سروش است که گوید سروش / باده خور و نغمه مطرب نیوش».
گل «خیری سرخ» نماد این روز در دین زرتشتی است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید