تارنمای خبری امرداد

دی‌به‌مهر؛ نام پانزدهمین روز ماه زرتشتی

در گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز پانزدهمین روز ماه امرداد در گاهشمار زرتشتی است. نام این روز «دی‌به‌مهر» است.

« دی » به چم(:معنی) پروردگار و دادار است. سعد سلمان می‌سراید: «دی‌به‌مهر است مهربانی کن / کز همه چیز مهربانی به». در هر ماه سه روز «دی» داریم؛ روز هشتم «دی‌به‌آذر»، پانزدهم «دی‌به‌مهر» و بیست‌و‌سوم «دی‌به‌دین». برای پرهیز از اشتباه، روزهای دی با پسوند نام روز پس از خودش نامیده می‌شوند، برای نمونه؛ روز پس از دی‌به‌مهر، روز مهر است. روزهای دی در هر ماه، روزهای نیایش همگانی، به آتشکده رفتن، آسایش و دست از كار كشیدن زرتشتیان است. در زمان‌های گذشته زرتشتیان در این روز به نزد بزرگان می‌رفتند.

گل «كاردک» نماد این روز در دین زرتشتی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.