لوگو امرداد

آیین واج‌یشت در آتشکده تهران برگزار می‌شود

7 4 1انجمن موبدان تهران از برگزاری حضوری آیین واج‌یشت گهنبار چهره ایاثرم گاه با باشندگی همکیشان در آتشکده تهران خبر داد.

این آیین پیشواز گهنبار چهره‌ی ایاثرم گاه است. آیین واج‌یشت با یسناخوانی موبد پدرام سروش‌پور در آتشکده تهران برگزار می‌شود و همزمان در یزشن‌گاه آتشکده ورهرام یزد، موبد مهربان پولادی به یسناخوانی می‌پردازد.
در آتشکده تهران آیین اوستاخوانی گهنبار آغاز چهره‌ی ایاثرم گاه از ساعت 6 بامداد چهارشنبه 20 مهرماه 1401 خورشیدی برابر با اشتادروز گاهشماری زرتشتی با همازوری موبدان و موبدیاران و باشندگی همکیشان برگزار می‌شود.
پذیرایی آیین واج‌یشت گهنبار در آتشکده تهران، با نیک‌اندیشی خانواده رستمیان، بنامگانه روانشادان دستور مهربان دستور رستم رستمیان، دستور بهرام دستور خداداد دستور رستم دستور بهرام، بهدین خداداد خدابخش شیرین دستور جمشید فریدون دستور مهربان فراهم شده است.

واج‌‌یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که در شهرهای زرتشتی‌نشین به تایید انجمن موبدان با همکاری انجمن زرتشتیان تهران و انجمن زرتشتیان یزد برگزار می‌شود. موبدان پیش از سپیده دم، پیش از آغاز هر چهره گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی ورهرام، به نیایش می‌پردازند. این آیین یزشن‌خوانی یا یسناخوانی نام دارد. موبدان از آغاز گاه اوشهین نیمه‌شب پیش از آغاز گهنبار به یسنا‌خوانی واج‌یشت می‌پردازند. موبدان (موبد زوت) در یزشن‌گاه آتشکده آیین واج‌یشت را به جا می‌آورند و موبدان «راسپی» با سرودن بخش‌هایی از یسنا با موبد «زوت» همکاری می‌کنند. در هنگام یسناخوانی و سرودن یسنا، موبدان شربت هوم را از کوبیدن و نرم کردن ساقه‌ی گیاه سپندینه هوم با آب در هاون برنجی به دست می‌آورند. آیین گهنبار از جشن‌های سالیانه است که در شش هنگام یا شش چَهره و هر چهره به مدت پنج روز برگزار می‌شود. شش چهره‌ی گهنبار در باور زرتشتیان نماد آفرینش جهان و هستی از سوی پروردگار در شش گام است. این شش پله در «فروردین‌یشت»، بند هشتاد و شش، به این ترتیب است: «آسمان، آب، زمین، گیاهان، جانوران و انسان». شادی اهورایی در جشن‌های زرتشتی، با نیایش اهورامزدا و بزرگداشت جلوه‌های مینوی و گیتوی آفریدگار، با دادودهش، همازوری، هبستگی به بار می‌نشیند و خویشکاری دلپذیر دینی زرتشتیان می‌شود.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-02-29