تارنمای خبری امرداد

آذر؛ نام نهمین روز ماه زرتشتی

در گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز نهمین روز ماه امرداد در گاه‌شمار زرتشتی است. نام این روز «آذر» است.

«آذر»(در اوستا: «آترَ») به چم آتش و گرما و نیروی داخلی برای جنبش و حرکت است. ایزد آذر از بزرگترین ایزدان دین زرتشتی ست و آن نگهبان آتش است. چه نیکوست در این روز «آتش نیایش» خواندن و به آتشکده رفتن و نماز بردن به درگاه اهورامزدا. آذر از آفریده‌های بزرگ اهورامزداست. مسعود سعد سلمان گوید:«ای خرامنده سرو تابان ماه / روز آذر می چو آذر خواه». زرتشتیان، در تاریخ خود «آتش» را به مانند پرچم سپندینه می‌دانند و آذر ایزدی‌ست نگهبان این نماد پایداری و استواری دین زرتشتی.

گل «آذریون» نماد روز آذر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید