لوگو امرداد

آتشکده تهران میزبان آیین واج‌یشت پنجمین گهنبار سال

آیین واج‌‌یشت پیشواز پنجمین چهره گهنبار سال در آتشکده تهران با گردهمایی آیینی همکیشان برگزار شد.

آیین واج یشت پیشواز چهره گهنبار  میدیاریم گاه در یزشن‌گاه آتشکده تهران با یسناخوانی موبدان کوروش بلندی و مهراب وحیدی برگزار شد. بامداد مهر ایزد و دی‌ماه ۳۷61 زرتشتی برابر با 10 دی‌ماه ۱۴۰2 خورشیدی، موبدان، فرزاد لهراسبی، فرهنگ ضیاتبری، انوشه باستانی، مهراب وحیدی، هرمز خسرویانی از ساعت 6 بامداد آیین جَشَن‌خوانی گهنبار را به‌جا آوردند. پس از آیین اوستاخوانی موبد مهراب وحیدی، دبیر انجمن موبدان از چیستی گهنبار، همازوری و دادودهش بن‌پایه‌ی این آیین کهن سخن گفت. در ادامه از دهش مهربانو بهرام‌زاده یزدی به نامگانه پدر و مادرشان روانشادان اردشیر بهرام بهرام‌زاده یزدی و همایون اسفندیار نوذری با صبحانه پذیرایی شد.
زرتشتیان با برگزاری آیین واج‌یشت به پیشواز گهنبار می‌روند. موبدان از آغاز گاه اوشهین نیمه‌شب پیش از آغاز گهنبار به یسنا‌خوانی واج‌یشت می‌پردازند. موبدان (موبد زوت) در یزشن‌گاه آتشکده آیین واج‌یشت را به جا می‌آورند و موبدان «راسپی» با سرودن بخش‌هایی از یسنا با موبد «زوت» همکاری می‌کنند. در هنگام یسناخوانی و سرودن یسنا، موبدان شربت هوم را از کوبیدن و نرم کردن ساقه‌ی گیاه هوم با آب در هاون برنجی به دست می‌آورند. آیین گهنبار از جشن‌های سالیانه است که در شش هنگام یا شش چَهره و هر چهره به مدت پنج روز برگزار می‌شود. شش چهره‌ی گهنبار در باور زرتشتیان نماد آفرینش جهان و هستی از سوی پروردگار در شش گام است. شادی اهورایی در جشن‌های زرتشتی، با نیایش اهورامزدا و بزرگداشت جلوه‌های مینوی و گیتوی آفریدگار، با دادودهش، همازوری، هبستگی به بار می‌نشیند و خویشکاری دلپذیر دینی زرتشتیان می‌شود.
واج‌یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که پیش از سپیده‌دم نخستین روز از چَهره‌ی گهنبار در جایگاه یزشن‌خانه ی یشت‌خانه‌ی آتشکده برگزار می‌شود. از مهر ایزد تا ورهرام ایزد و دی‌ماه در گاهشمار زرتشتی برابر با 10 تا 14 دی‌ماه خورشیدی، روزهای برگزاری پنجمین چهره گهنبار، میدیاریم‌گاه است. زرتشتیان این چهره از سال را هنگام آفرینش جانوران از سوی پروردگار می‌دانند.

 50 1

آتشکده زرتشتیان تهران

4 61

3 59

موبد هرمز خسرویانی

5 57

6 53

موبد کورش بلندی

7 53

54 2

56 2

10 49

موبد مهراب وحیدی

11 46

12 38

موبدان از راست: فرزاد لهراسبی، فرهنگ ضیاتبری، انوشه باستانی، مهراب وحیدی، هرمز خسرویانی

13 33

14 33

15 32

16 30

17 31

18 29

19 27

20 25

21 25

22 25

23 25

25 19

26 16

49 1

27 16

28 13

30 16

24 19

31 10

32 6

33 5

48 1

34 5

35 7

36 5

دهش صبحانه: از سوی بانو مهربانو بهرام‌زاده یزدی به نامگانه پدر و مادرشان روانشادان اردشیر بهرام بهرام‌زاده یزدی و همایون اسفندیار نوذری

46 2

37 3

38 3

43 3

44 4

فرحناز گشتاسب، مسوول فرهنگی آتشکده تهران

45 2

فرتور از همایون مهرزاد است.

2393

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

2 پاسخ

  1. دستمریزاد آقای مهرزاد با عکسهای گویا و مفهومی همیشگی‌تان. تندرست باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-11-23