تارنمای خبری امرداد
در «امرداد» 356 چاپ شده است

دودمانی تشنه‌ی خون

امرداد 356در دهه‌های نخست سده‌ی هفتم مهی(:قمری) به شوند(:دلیل) لغزش‌های سیاسی فرمانروایان خوارزمشاهی، سپاهیان چنگیزخان مغول به سرزمین ایران تاختند. مغولان پس از چیرگی بر سمرقند و بخارا به خوارزم و خراسان و دیگر جاها تازیدند و شهرهای ناموری چون نیشابور، ری، گرگان، مرو، هرات و بلخ را با خاک یکسان کردند.
آنچه در بالا آمده چکیده‌ی نوشتاری است با عنوان «دودمانی تشنه‌ی خون» که به روزگاری می‌پردازد که مغولان به سرزمین‌مان تازیدند و ایرانیان را دگرباره داغدار کردند.
نوشتار «دودمانی تشنه‌ی خون»، در رویه‌ی تاریخ «امرداد» 356 چاپ شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید