تارنمای خبری امرداد
بدون گردهمایی همکیشان برگزار شد

آیین گهنبار پایان سال به کوشش انجمن زرتشتيان واشنگتن

انجمن زرتشتيان ايالت واشنگتن گهنبار پایان سال را بدون باشندگی همکیشان برگزار كرد.
گروهی از بهدينان به‌گونه‌ی زنده به نوای گهنبارخوانی چهره‌ی همس‌پت‌میدیم گاه كه با آوای موبديار جمشيد پوراسفندياری اجرا شد، گوش فرا دادند و در پایان اوستاي تندرستی خوانده شد.
آیین گهنبارخوانی چهره‌ی همس‌پت‌میدیم گاه در پنج روز پایان سال از 25 تا 29 اسفندماه برگزار می‌شود. از پنجمین گاهنبار تا به این جشن هفتاد و پنج روز می‌گذرد. گهنبار پایان سال به یاد فروهرهای درگذشتگان است. در این گهنبار، گام ششم آفرینش، انسان آفریده شده است.

گهنبارخوانی چهره‌ی همس‌پت‌میدیم گاه با آوای موبديار جمشيد پوراسفندياری

فرتورها از zsws انجمن زرتشتيان واشنگتن است.

1719

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید