تارنمای خبری امرداد

کُنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی در شیراز برگزار شد

چهارمین هَمایش‌(:کنگره) تاریخ معماری و شهرسازی ایران در اَرگ کریم خانی شیراز با محورهای فرهنگی طبیعیِ شهرها و روستاهای تاریخی برگزار شد.

به گزارش اَمرداد، چهارمین هَمایش ملی تاریخ معماری و شهرسازی ایران در روزهای سی اُم بهمن ماه و یکم اِسپندماه در مجموعه‌ی زندیه‌ی شیراز، ارگ کریم خانی در کارگاه‌های آموزشی گوناگون برگزار شد. این هَمایش با محورهای باستان‌شناسی، معماری و شهرسازی – سازه در تاریخ معماری و شهرسازی – منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی – میراث معماری و شهرسازی مدرن – میراث آب و کشاورزی – میراث فرهنگی ناملموس – راه های فرهنگی و عنصرهای وابسته بود که هم زمان در چندین کارگاه جداگانه و با باشَندگی (:حضور) دانشجویان، دوست‌داران تاریخ و فرهنگ ایرانی و علاقه مندان به این رشته‌ها برگزار شد. از ویژگی‌های این هَمایش آشنایی دوست‌داران میراث فرهنگی و تاریخ ایران با واپسین پژوهش ها و دستاوردهای علمی روز از سوی کارشناسان و استادان رشته های گوناگون از سراسر ایران بود. در همین زمینه، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان پارس‌(:فارس) که فَرنشین‌(:رییس) این هَمایش نیز بود به اَمرداد گفت : «‌چهارمین هَمایش ملی تاریخ معماری و شهرسازی ایران در دو روز در مجموعه‌ی تاریخی اَرگ کریم خان زند برگزار شد. در این هَمایش پَنل های تخصصی به همراه کارگاه های آموزشی ارایه شد. از ویژگی‌های این برنامه، برگزاری آن در مجموعه‌ی ملی و تاریخی اَرگ کریم خان زند که چشم و چراغ شهر شیراز است، بود. و مورد اِستقبال دانشجویان، استادان و دوست داران فرهنگ و تاریخ ایرانی جای گرفت. از دستاوردهای مهم این هَمایش، پیوند دوسویه ی (:تعامل) دستگاه های اجرایی با سازمان میراث فرهنگی، همکاری موسسه های پژوهشی و علمی همانند دانشگاه هنر، دانشگاه آپادانا، دانشگاه پیام نور و دانشگاه فنی و حرفه ای با سازمان میراث فرهنگی بود».

دکترمصیب اَمیری در دنباله‌ی سخنانش افزود : «‌همان گونه که توانمندی خوبی در زمینه‌ی تاریخی و میراثی در استان وجود دارد، خوشبختانه در میان دانشجویان و دانشگاهیان نیز این توانایی وجود داشت و توانستیم همکاری و هماهنگی سازنده‌ای را در این هَمایش برقرار کنیم. همچنین در این راستا، مقاله‌ها و گفتمان‌های ارزنده‌ای در این دو روزه ارایه شد که بخش‌های برگزیده‌ی آن نیز به هَمایش سراسری کشور فرستاده خواهد شد».

دبیر علمی چهارمین هَمایش تاریخ معماری و شهرسازی ایران نیز به اَمرداد گفت : «‌این هَمایش که به گونه‌ی استانی برگزار شد، پیرو نخستین هَمایش تاریخ معماری و شهرسازی که از سوی شادروان دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی در اَرگ بم گشایش یافت، برگزار و انجام شد. امسال پژوهشکده‌ی میراث فرهنگی بر آن شد که همه‌ی استان‌ها بتوانند این برنامه را برگزار کنند تا از توانمندی همه‌ی استان‌ها به گونه‌ی کامل بهره برده شود. و این کار به سازمان میراث فرهنگی در استان‌ها سپرده شد تا بتوانند پیوند دوسویه‌ای با دانشگاه‌ها داشته باشند… مدیر کل میراث فرهنگی استان نیز، من را به عنوان دبیر علمی هَمایش برگزید. زیرا همواره پیوند دوسویه‌ی خوبی با نهادهای پژوهشی و علمی داشته‌ام. از همین روی برنامه‌ریزی علمی این هَمایش به من سپرده شد. همچنین برای برگزاری این همایش، ما به همه‌ی دانشگاه‌های استان آگاهی‌رسانی کردیم و آنان را به همکاری فراخواندیم. خوشبختانه بیشتر آن‌ها فراخوان ما را پذیرفته و مقاله های تخصصی ارایه دادند که بازخورد خوبی نیز داشت… ما برای برگزاری این هَمایش دو روزه  از شش ماه پیش، برنامه ریزی کردیم و درگیر آن بودیم. گروه اجرایی ما نیز از سه ماه پیش به گونه‌ی جدی و روزانه فعالیت های خود را آغاز کرده، تا بتوانیم هماهنگی و برنامه‌ریزی درست و خوبی در اجرای کارگاه‌های آموزشی و ارایه مقاله ها داشته باشیم. ما برای بهتر برگزار شدن این هَمایش، دست کم چهار یا پنج بار با هَموندان (:اعضای) هیات علمی دانشگاه ها نشست برگزار کرده ایم تا به یک آرمان یگانه (:هدف واحد) برسیم. در این زمینه دانشگاه‌های شیراز، دانشگاه آزاد عالی آپادانا، موسسه ی آموزش عالی حافظ، موسسه‌ی آموزش عالی اِرم، دانشگاه پیام نور، دانشکده ی فنی باهنر و … با ما همکاری خوب و سازنده ای داشتند».

دکتر امین محمودزاده در دنباله‌ی سخنانش افزود : « ما در این هَمایش دو روزه توانستیم 28 پَنل تخصصی ارایه دهیم و این شمار پَنل برای دو روز بسیار دستاورد خوبی به همراه داشته است. همچنین ما چشم‌داشتمان این بودیم که نهادهای دولتی با ما همکاری بیشتری داشته باشند و از ما پُشتیبانی کنند. زیرا این گونه هَمایش‌ها، دستاوردهای ارزشمندی را برای شهر و استان به اَرمغان دارد. اما دولت مردان استان و اداره‌های دولتی در این زمینه ضعیف عمل کردند. هر چند این سخنان را باید مدیر کل میراث فرهنگی استان بگوید، ولی من به انگیزه‌ای که یک دانشگاهی هستم، مجبورم این چیزها را بیان کنم. به هر روی برخی از نهادهای دولتی هیچ گونه همکاری با ما نداشتند. و همین انگیزه‌ای شد تا ما نتوانیم از فضای بزرگ تری برای اجرای کارگاه های آموزشی بهره ببریم. از سویی، دست ما برای اجرای برخی از برنامه های جنبی کوتاه شد. اما با این همه، با همکاری ارزنده ی دانشگاهیان و جامعه‌ی علمی آنان، توانستیم تازه ترین دستاوردهای علمی روز را به ویژه در زمینه ی کاوش های باستان شناسی ارایه دهیم. کاوش هایی که به تازگی در دشت پاسارگاد انجام شده است از سوی دکتر کورش محمدخانی ارایه شود که مورد استقبال پژوهشگران و دانشجویان جای گرفت. همچنین کاوش های تُل آجری در نزدیکی مجموعه ی جهانی پارسه (تخت جمشید) که امسال هم از سر گرفته شد به وسیله ی دکتر علی رضا عسگری چاوِردی ارایه شد و ما با تازه ترین داده‌های علمی در تُل آجری آشنا شدیم. باید دانست که با انجام کاوش‌ها در این دو منطقه به ویژه دشت پاسارگاد، نگاه ما به این یادمان‌ها و پیرامون آن به کلی دگرگون شد و بر دانسته های ما افزوده شد. به هر روی با رُخدادهای خوب و دستاوردهای علمی به دست آمده در دشت پاسارگاد، ما نیز درک بهتری را از این منطقه به دست آوردیم… ما در این همایش با داده های گسترده ای در زمینه ی تاریخ معماری و شهرسازی با موضوع‌های گوناگون و فراوان علمی رو به رو بودیم و این بیانگر برگزاری خوب هَمایش شیراز بوده است. در هَمایش شیراز ما 30 مقاله‌ی برتر را گزینش کردیم که هشت مقاله ارایه شد و دیگر مقاله‌ها را به گونه‌ی پوستر در نمایشگاه ارایه دادیم و دانشجویان و پژوهشگران از آن‌ها بهره بردند. بی گمان مهم‌ترین دستاورد این هَمایش پیوند دوسویه‌ی دانشگاه‌ها با هم و در کل با میراث فرهنگی بود و نشان دادیم که می توانیم در آینده با یک دیگر همکاری های سازنده ای داشته باشیم. و دیگر این که با برگزاری این همایش در یک مجموعه‌ی تاریخی توانستیم این جایگاه را بیش از پیش به مردم و جامعه ی علمی بشناسانیم که آرمان اصلی برگزاری این همایش از سوی زنده یاد دکتر شیرازی هم همین بود که بتواند نگاه‌ها را به سوی آثار تاریخی تغییر داده و آن‌ها را زنده کند. ما نیز توانستیم این آرمان را دنبال کنیم».

به گزارش اَمرداد، چهارمین همایش تاریخ معماری و شهرسازی ایران در ارگ تاریخی کریم خان زند در دو روز برگزار شد و مورد استقبال پر شور دوست‌داران تاریخ و میراث ایرانی جای گرفت. در پایان همایش باشَندگان با بخشی از بافت تاریخی شیراز آشنا شدند. پایان بخش همایش سپاس داری و اهدای جایزه به سخنرانان بود که در هتل زندیه‌ی شیراز برگزار شد.

 

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید