تارنمای خبری امرداد
به قلم موبد مهربان پولادی

اردیبهشتگان، نوید خوشبختی پویندگان راه راستی

تب تند را بر می‌اندازد، بیماری را بر می‌اندازد، از نیروی اوست که بیماری دور می‌شود، سخن ورجاوند درمان بخش اوست، درمان بخش است و از همه درمان بخش‌ترین درمان بخش‌هاست و فرد با آن از درون درمان می‌شود و…( اردیبهشت یشت)
ما زرتشتیان، اردیبهشت روز از اردیبهشت ماه یعنی اردیبهشتگان را جشن می‌گیریم. اردیبهشت سومین امشاسپند است. این امشاسپند نماینده قانون ایزدی و نظم اخلاقی در جهان است. اَشاوهیشتا (اردیبهشت) که به معنی راستی (داد) والاست. راستی جهان، و قانون دگرگون‌ناپذیری است که آفرینش را نظم می‌دهند. اشا نشانه خواست اهورایی است. اشا راه راستی است و پویندگان آن راه، به خوشبختی (اوشتا) می‌رسند. در گات‌ها وهیشتامن و اشاوهیشتا، بیشتر جاها با هم آمده‌اند هرچند که از اشا بیشتر نام برده شده است. اشاوهیشتا به معنی گوهر داد هم هست و یاد می‌آوریم نظم و قانون طبیعت و هنجار هستی و برپایه‌ی اشم وهو سرود زیبا برای رسیدن به اشه وهیشته و اشون شدن نیروی پاک درون را تقویت می‌کنیم و در این روز به نیایشگاه‌ها می‌رویم. دین زرتشتی، دین راستی و داد است که همه جا با دروغ در جنگ است از این‌رو اشا، گوهر دین زرتشتی هم هست.
هنگامی که ما در جشن اردیبهشتگان در نیایشگاه‌ها خداوند بزرگ را ستایش می‌کنیم و نیروهای متافیزیک او را نیایش می‌کنیم چنین خواهانیم که افزون باد زندگی، پارسایی، رامش، روزی، دلیری،هوشیاری، دین آگاهی، وظیفه‌شناسی و… ايزد آذر، ايزد سروش و ايزد بهرام از همكاران و ياران امشاسپند ارديبهشت هستند که روزانه در اوستای برساد به یاد می‌آوریم. بنابر بندهشن، گل «مرزنگوش» يا «مرزنجوش» نيز (گلی خوشبو به رنگ سفيد مايل به سرخ) مخصوص اوست . هر يک از آفرينش‌ها متناسب با مراحل آفرينش به یکی از امشاسپندان مربوط است. آفرينش آتش كه در همه وجوه هستی جاری است به ارديبهشت نسبت می‌دهند. در كتاب پهلوی بندهشن، در بخش آفرینش آمده: «سه‌ديگر از مينويان ارديبهشت است. او از آفرينش جهانی آتش را به خويش پذيرفت».
جشن‌های آتش یک رشته از جشن‌های آریایی از اقوام هند وایرانی و هند و اروپایی است که با افروختن آتش یا آتشکده رفتن همراه می‌شود. اردیبهشتگان یا گلستان‌جشن از جمله جشن‌های آتش است.
درگات‌ها کتاب آسمانی زرتشتیان هات 43 بند 1 داریم که خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد. پس دیدیم در این دوران و زمانه و با بیماری و ویروس چگونه پزشکان و پرستاران و دست اندرکاران برای خوشبختی و ادامه زندگی دیگران چه فداکاری‌هایی انجام داده و می‌دهند و این کار در فرهنگ ایرانی ریشه‌ای بیش از سه هزار ساله دارد که خود باعث، خوشبختی یا شادی اصیل و پایدار، نشاط و رضایت خاطر، شکوفایی و باروری ذهن، گرایش به معنویت و افزایش همدلی و نوعدوستی می‌شود و مردم و جامعه را از افسردگی، خشونت و رکود دور می‌سازد. بنابراین خوشبختی دیگران از خوشبختی ما کم نمی‌کند پس مهربان باشیم و آرزو کنیم برای دیگران آنچه را که آرزو می‌کنیم برای خودمان.

2 نظرات
  1. مهران سپهری می گوید

    با سپاس از نوشتار ارزشمند آقای موبد دکتر پولادی که زیبا و مستند نوشته، و با تبریک جشن اریبهشتگان به موبد گرامی و همه همکیشان. اردیبهشت زیباترین داده اهورامزدا است و به راستی بیماری و پلیدی را میزداید.
    زرتشت برای نخستین بار در بشریت اشا را شناخت که هنجار و قانونمندی جهان هستی است. اشا یعنی راستی که حقیقت جهان شمول و بی نهایت دقیق گیتی و مینو است. سپس زرتشت به بهترین راستی (وهیشتایی اشم) که همانا اردیبهشت است رسید یعنی بهترین راستی و نیکی و اشویی. در دین زرتشت، دین و دانش همسو و همراه هستند. دانشمندان راستی یعنی قوانین طبیعت و حقیقت هستی را کشف میکنند. سپس دانشمندان با وجدان در پی بهترین راستی برای نجات و خوشبختی بشریت هستند. اردیبهشت یعنی بهترین هنجار در نهایت ویروس کرونا را نیز دربند خواهد کرد.
    چه زیبا اشو زرتشت دریافت که راه رسیدن به اردیبهشت، وهومن یعنی اندیشه نیک است. سپس اردیبهشت بشر را به سوی شهریور، سپندارمذ، خرداد و امرداد رهنمون خواهد شد. رز اردیبهشت از ماه اردیبهشت خجسته باد.

  2. بهمن می گوید

    باسپاس از نبشتارارزشمندتان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید