لوگو امرداد
انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران برگزار کرد

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار میانه‌ی بهار بدون گردهمایی در خانه نرگس

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، آیین گهنبار چَهره میدیوزرم‌گاه را در شرایط ویژه‌ی کنونی به شوند پیشگیری از گسترش ویروس کرونا بدون باشندگی همکیشان در خانه‌ی نرگس برگزار کرد.
موبد فرزاد لهراسبی، آیین اوستاخوانی گهنبار چهره میدیوزرم گاه را روز تیر ایزد و اردیبهشت‌ماه زرتشتی برابر با آدینه 12 اردیبهشت‌ماه 1399 خورشیدی در خانه‌ی نرگس محل انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران به‌جا آورد. آفرینگان گهنبار میانه‌ی بهار به یاد و نامگانه‌ی روانشادان1- بهرام خدارحم، بانو بهرام فریبرز بهرام پوربمانی چم، خدارحم بهرام پوربمانی چم، بلبل بانو بهرام مطربی چم، فیروزه بهرام مطربی‌چم 2- ارباب جمشید جمشیدیان  ارباب رستم جمشیدیان   ارباب هرمز جمشیدیان   بهمن جمشیدیان، فریدون هرمز جمشیدیان لعل كیخسرو شاه بهرامی، موبد فریدون شهروین، كیخسرو شاه بهرامی 3- دلبر فریدون بندار زین‌آبادی، فریدون مهربان رستم فولادیان زین‌آبادی، اسفندیار فریدون فولادیان زین‌آبادی، فریدون بندار زین‌آبادی، خدارحم نوش زندیان حسن‌آبادی، شیرین جمشید مهر زند زندیان حسن‌آبادی، نوش خدارحم زندیان حسن‌آبادی، خرمن بندار زندیان حسن‌آبادی،4-مهربان خسرو پای سروی حسینی، خسرو خدابخش پای سروی حسینی، پریدخت اسفندیار مباركه، دولت تیرانداز حسینی، اسكندرفریدون نوشیروان اردشیر مباركه، 5- رشید فریدون فولادیان زین‌آبادی، بانو بهرام كاوسی زین‌‌آبادی، فریدون رشید فولادیان زین‌آبادی،6-فرامرز فرهاد انوار. بانو هرمزدیار بوستانی پوران مهربان بوستانی. سیروس فرامرز انوار. مهین بانو رستم نوشیروانی. 7-   مهربان شهریار منشنی. ، شیرین اردشیر كامه، كیخسرو اسفندیار استقامت، پری گل شهریار استقامت. پروین كیخسرو استقامت. اسفندیار اردشیر كامه. رستم خسرو خسروی. كتایون فریدون ایزدی. 8-  گشتاسب اردشیر بهرامشهری، اردشیر جهانگیر، شیرین خدامراد، دولت بمان زین‌آبادی، مروارید رستم لوک (بهرامشهری) 9- گوهر كیومرث كیانی زین‌آبادی، كیومرث بهرام، خداداد بهرام، زربانو مهربان كیانی زین‌آبادی، رستم خداداد كیانی زین‌آبادی، گلستان خدامراد مباركه، 10- دینیار اورمزدیار اورمزدی، عدلجی دینیار اورمزدی، بهنام عدلجی اورمزدی، صنم شهریار شهریوری‌نیا، توتک شهریار شهریوری‌نیا، كیاندخت اسفندیار نسیم، جهانگیر بهرام غیبی،11-جهانگیر بهرام غریبشاه راحت‌آبادی، مهر افروز مهربان، شیرین جهانگیر، فیروزه رستم راحت‌آبادی، استاد رستم خدابخشی، همایون مرزبان، 12- نمیر گشتاسب میزانیان، لعل گشتاسب، رستم اسفندیار، بمان اردشیر، اسفندیار رستم، نمیر جمشید، خورشید بانو نمیر میزانیان 13- وفادار جوانمرد تفتی، نارنج بهرام، رستم وفادار حقانگی، آذرمیدخت تیرانداز لهراسب، تیرانداز مهربان لهراسب، گوهر خداداد زارع پارسی14- از بهرت اشوی هماروانان خوانده شد.

گهنبار، آیین و جشنی است که از دیرباز در پهنه‌ی ایران فرهنگی، به‌پا داشته می‌شده، جشنی که نخستین بن‌پایه و مایه‌ی آن گردهم آمدن، هم‌افزایی، همازوری و شادی است. گهنبار میدیوزرم گاه یا میانه‌ی بهار، نخستین چهره از گهنبار است که در میان اردیبهشت (از روز خیر تا دی‌بمهر ایزد در گاهشمار زرتشتی) و به پاس آفرینش آسمان برگزار می‌شود. مجمر آتش و چراغ روغنی نماد این چهره در سفره‌ی گهنبار است.

با فراگیری ویروس کووید-19 از اسفندماه سال گذشته، پیرو وَچَر (:دیدگاه دینی)، انجمن موبدان تهران و از نظر کیش سپندینه زرتشتی که برپایه دانش، خرد و خردورزی است؛ آیین‌های گروهی همچون گهنبار و آیین‌های شادی یا روان، بدون گردهمایی برگزار می‌شود. داد و دهش به زمان دیگری موکول شده است. اجرای آیین‌های دینی، روزه و سال درگذشتگان‌ نیز به موبدان و موبدیاران سپرده شده است تا برپایه‌ی‌ پیمانی که بسته‌اند، سرایش اوستا را در خانه‌ی خود انجام دهند.

 

 

1 3

2 3

3 2

4 2

5 1

1719

فرتورها از انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران است.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-24