تارنمای خبری امرداد

زرتشتیان کانادا گهنبار آغاز سرما را گرامی داشتند

زرتشتیان شهر کلگری کانادا با گردهمایی در روز 23 مهرماه گهنبار چَهره اَیاسَرم را گرامی داشتند.

گهنبار اَیاسَرِم، چهارمین چَهره از جشن‌های سالیانه‌ی گهنبار، که به چَم(:معنی) آغاز سرما است از 20 تا 24 مهرماه خورشیدی در شهرهای زرتشتی‌نشین برگزار می‌شود.

اوستاخوانی این آیین بر دوش موبدان بُرزین آتشبند و آرش اردشیری‌چم بود و آرین یکتایی و مهرین آتشبند هم پیرامون آیین گهنبار نوشتاری ارایه دادند.

فرتور رسیده است.

0114

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید