تارنمای خبری امرداد

نگاهی به روز نخست همایش مانتره

 همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی چهارشنبه هشتم شهریورماه ۱۳۹۶ در روز نخست با بخش‌های ترجمه و ارایه نوشتار ادامه پیدا کرد.

فرتورهایی از ارایه‌ی شرکت‌کننده‌ها را در ادامه می‌بینید.

 

بخش ترجمه

بخش ترجمه مهران قندی

بخش ترجمه داور خانم دکتر کتایون نمیرانیان

بخش ترجمه مهرداد عادلی

بخش ترجمه شاهین شهزادی

 بخش ترجمه بهنام مرادیان

مقاله رامبد خسرویانی و افشین تشکر

 داوران بخش مقاله موبد دکتر مهربان پولادی موبد دکتر اردشیر بهمردی و خانم دکتر کتایون نمیرانیان

بهنام مرادیان

از بر خوانی گروهی

فریدون بهرامیان فرشید

خداداد خسرویانی

مهرداد خسرویانی

فرتور از یاسمن سلامتی است.

0114

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید