تارنمای خبری امرداد
چکامه به فراخور جشن شهریورگان به روز 30 امردادماه

بنامیدند شهریورگَهان این روز جاویدان

بشد شهریور و شد شهریاری پیشه خوبان

به آبادانی شهری بکوشیم و به آبادانی ایران

چو ماه و روز شد شهریور در این سامان

جَشن خواندند و جشنی با شکوه در بیشه شیران

بنامیدند شهریورگَهان این روز جاویدان

بزرگانِ سخن، خوبانِ با ایمان

نکو اندیشی و گفتار و کردار این سه پند دین

رهایی‌بخش باشد جان و تن این گفته دیرین

به آبادانی دنیا بیندیشیم و آبادانی ایران

بکوشیم و بیابیم ما بهشت پاک جاویدان

خرد را پیشه سازیم جمله بهدینان

بیاموزیم دانش‌ها ز دانش‌نامه دوران

به شهریورگهان سوگند ای دانای با ایمان

که ماند فر و فرهنگ وطن همواره جاویدان

سراینده: رستم خسرویان (رخسار)

4/5 - (3 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید