تارنمای خبری امرداد

انجمن تفت و توابع گهنبار چهره میدیوشهم را برگزار کرد

 انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران گهنبار چهره‌ی میدیوشهم‌گاه را آدینه نهم تیرماه ۱۳۹۶ برگزار کرد.

این گهنبار در دو نوبت صبح و عصر در خانه‌ی نرگس برگزار شد.

گهنبار چهره‌ی میدیوشهم‌گاه از روز خیر ایزد و تیرماه آغاز شده و تا دی‌بهمر ایزد در گاهشمار زرتشتی به درازا می‌کشد. این گهنبار آفرینش آب را پاس می‌دارد. میدیوشهم به چم(:معنی) میانه‌ی تابستان است.

 

موبد سرور تاراپوروالا

کورش ساسانی فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم مرکز

 

0114

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید