تارنمای خبری امرداد

همازوری زرتشتیان کرج با آیین واج‌یشت و گهنبار چهره میدیارم‌گاه

زرتشتیان کرج سپیده‌دم روز مهر ایزد، با خواندن دورواج اوستای درون گهنبار همازور با آیین واج‌یشت به پیشواز چهره میدیاریم گاه می‌روند.

برپایه‌ی وَچَر، دیدگاه دینی انجمن موبدان تهران که سفارش به بایستگی پرهیز از گردهمایی‌ها در دوران همه‌گیری کرونا، کرده است. انجمن زرتشتیان کرج به آگاهی می‌رساند، مانند چَهره‌ی گذشته موبد گودرز ماوندی با خواندن اوستای درون گهنبار، در سپیده‌دم چهارشنبه روز مهر ایزد و دی‌ماه برابر با 10 دی‌ماه 1399 خورشیدی از ساعت ۵:۴۵ بامداد در همازوری با آیین واج‌یشت گهنبار، به پیشواز چهره میدیارم‌ گاه می‌رود و با دمیدن آفتاب در گاه هاون، گهنبار میدیارم گاه را با نو کردن کشتی آغاز می‌کند. در ادامه با خواندن اوستای آفرینگان گاهنبار، آفرینگان دهمان، کرده سروش، همازور دهمان و برساد از بهرت روان هماروانان آیین را به‌جا می‌آورد. همکیشان نیز می‌توانند با خواندن اوستا در خانه‌ی خود هم‌بهره‌ی آیین مینوی گهنبار شوند.

گهنبار، آیین و جشنی است که از دیرباز در پهنه‌ی ایران فرهنگی، به‌پا داشته می‌شده، جشنی که نخستین بن‌پایه و مایه‌ی آن گردهم آمدن، هم‌افزایی، همازوری و شادی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید