تارنمای خبری امرداد
همزمان با ورهرام ایزد برگزار شد

آیین گهنبارخوانی چهره میدیاریم در شیراز

آیین گهنبار چهره میدیاریم گاه 14 دی ماه در روز ورهرام ایزد و دی ماه در تالار روانشاد یزدانی شیراز برگزار شد.
در این آیین باشندگان همراه با موبدیار رستم خسرویانی با دستانی برافراشته به اوستاخوانی و نیایش ایستادند. پس از آن هوشنگ اسفندیاریان سخنگوی انجمن زرتشتیان شیراز بر پایه‌ی گهنبارهای چند سال اخیر به گزارشی از عملکرد انجمن پرداخت. وی همچنین چکیده‌ای از صورت‌ جلسه‌ی بیست‌وهشتمین نشست انجمن ها را تشریح کرد. در ادامه ناهید فلفلی، فرنشین کمیسیون دینی انجمن زرتشتیان شیراز با توضیحاتی در مورد شیوه‌ی برنامه ریزی و آماده‌سازی شرایط برای برگزاری آیین‌ها، از باشندگان خواست در این زمینه‌ها هم‌بهره و همازور باشند و فکر نکنند وظیفه‌ی شماری از افراد خاص است و کمی از  زحمت‌های آن‌ها آن را بر دوش بگیرند. فلفلی گفت : «باید همگی با دیدن تاریخ آیین‌های دینی در تقویم به شکل خودجوش بیایند و گوشه‌ای از کار را به دست بگیرند و توقع نداشته باشند از شما برای یاری رساندن دعوت شود.» سپس بابک مزدایی نوجوان شیرازی به توضیحاتی پیرامون چهره‌های گهنبار با همراهی کلیپی تصویری پرداخت. وی در بخش پایانی سخنانش از باشندگان خواست با حیوانات مهربان باشند و از آزار و اذیت آن‌ها چه اهلی، چه وحشی بپرهیزند. پایان بخش مراسم گهنبار پخش دو کلیپ بود. کلیپ نخست به سخنان استیو جابز پیش از مرگش ویژه داشت و کلیپ دوم به آموزش اقدام‌های ضروری در هنگام وقوع زلزله ویژه داشت. پس از پایان مراسم نیز از باشندگان با شام و لُرک( آجیلی آمیخته از میوه‌های خشک) پذیرایی شد.

اوستاخوانی موبدیار رستم خسرویانی

توضیحات بابک مزدایی در مورد چهره‌های گهنبار

سخنرانی ناهید فلفلی فرنشین کمیسیون دینی در مورد برگزاری آیین‌های دینی

گزارش سخنگوی انجمن در مورد عملکرد انجمن

میترا جوانمرد فرنشین کمیسیون بانوان و سخنرانی در مورد مراسم ورهرام ایزد

فرتور از شهرام پوردهی است.

0114

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید