تارنمای خبری امرداد

برگزاری گهنبار میدیاریم‌گاه در خانه نرگس تهران

آیین گهنبار خوانی چهره‌ی میدیاریم از سوی انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران(خانه نرگس) برگزار خواهد شد.

آیین گهنبار خوانی پنجمین چهره از گهنبارهای سال آدینه هشتم دی‌ماه در محل خانه نرگس و در دو نوبت برپا می‌شود. زرتشتیان می‌توانند برای شرکت در آیین گهنبارخوانی در ساعت 10 و 15 در خانه نرگس باشنده باشند.

گهنبار میدیاریم پنجمین چهره از گهنبارهای سالیانه است و میان زمستان معنی می‌دهد. این گهنبار در زمان گذشته برای سازش با سرمای زمستان و رهایی از آن برگزار می‌شد. امروزه در هنگامه‌ی این گهنبار که از 10 تا 14 دی‌ماه و روز مهرایزد تا ورهرام ایزد در سالنمای زرتشتی است، گرامی داشته می‌شود و در آن زرتشتیان با گهنبارخوانی، داد و دهش و فراهم کردن خوراکی‌های سنتی گردهم می‌آیند. در این گهنبار آفرینش جانوران پاس داشته می‌شود.

گفتنی است گهنبار بامداد به نامگانه‌ی روانشادان خداداد گشتاسب بزرگی چمی، شیرین جهانگیر بزرگی چمی، خدایار خداداد بزرگی چمی، مروارید اردشیر راد، اسفندیار جهانگیر بزرگی چمی، گوهر تیرانداز تیراندازی، شهریار رستم مهر، خداداد رستم مهر، رستم بندار، بهرام مهر بندار، کیخسرو اردشیر خدادادی مبارکه، مهربانو بهرام بمان مبارکه(خدادادی)، کریمداد بهرام سلامتی، بانو استاد بهرام بهمردی، سرور ادر، مهربان سرور(مهربان نوش)، نوذر اذر هخامنشی، کشور خداداد هخامنشی، مهربان نوذر هخامنشی، فرنگیس کیخسرو ظهراب، هرمزدیار مهربان هخامنشی، خداداد مهربان، مروارید بهرام، شیرین خسرو، خسرو مهربان، دولت اردشیر، گشتاسب مهربان، گوهر بهمرد، دولت بهرام کاوسی زین‌آباد، بهرام گشتاسب کاوسی زین‌آباد، اردشیر بهرام کاوسی زین‌آباد، فیروزه سروش خوانده می‌‌شود.

گهنبار پسین نیز به نامگانه‌ی روانشادان مانکجی لیمجی هوشنگ هاتریا، هرمزدیار جهانگیر مهر خداوندی زین‌آباد، جهانگیر هرمزدیار مهرخداوندی زین‌آباد، صنم خسرو، فرزانه هرمزدیار مهرخداوندی، فرشاد مهربان فلاحتی، خداوند بهرام مهر خداوندی، بهرام خداوند مهر خداوندی، خرمن شهریار کسنویه‌ای، اورمزدیار بهرام کسنویه‌ای، سرور اورمزدیار کسنویه‌ای. دولت رستم شیرمردی جعفرآبادی، جهانگیر اردشیر نوشیروان جعفرآبادی، وهبیز خداداد شیرمردی جعفرآبادی، رستم خداداد شیرمردی جعفرآبادی، رشید خداداد شیرمردی جعفرآبادی، رستم وفادار نرسی‌آبادی، اردشیر تیرانداز بزرگی چم، بانو سروش بزرگی چم، گوهر خداداد جمشید، خدارحم خدامراد گوهری، ماهرخ خدامراد گوهری تفتی، بهرام بمان چمی، رستم بهرام کیانی چمی، سهراب رستم کیانی چمی، خرمن شهریار خسرویانی، مهندس کامران فرامرز کیانی جم، فیروزه بهرام مطربی چم، از بهرت اشوی هماروانان خوانده خواهد شد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید