تارنمای خبری امرداد

نارین قلعه؛ دژ چهار هزار ساله

نارین قلعه دژ پابرجایی در شهر میبد استان یزد است که از تاریخ ساخت آن روایت‌های گوناگونی‌ است. برخی آن را برجای مانده از روزگار پیش از اسلام و اشکانیان می‌دانند. همچنین داستانی افسانه‌ای وجود دارد که می‌گوید این دژ به روزگار سلیمان پیامبر برمی‌گردد. با توجه به خشت‌های کار شده در بنا آن را در پیوند با روزگار پیش از هخامنشی می‌دانند.

از سوی دیگر، مصالح به کار گرفته شده در بنا و سبک مهرازی(:معماری) آن و سکه‌های ضرب‌شده‌ی ساسانی که از آن دوران در این شهر بر جای مانده است، نشان می‌دهند که این بنا به روزگار ساسانی یا پارت‌ها بازمی‌گردد. شگفت آن‌که سفال‌های یافت‌شده در پیرامون این سازه در پیوند با روزگار ایلامیان است. از همین‌رو این سازه بیش از چهار هزار سال دیرینگی دارد.

بازدید‌کننده‌ای که به حریم این بنای تاریخی وارد شده است و این نشان می‌دهد که شوربختانه نظارت درستی در این بنا وجود ندارد

فرتورها از سوده‌حاجی‌کرم است.

1362

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید