تارنمای خبری امرداد

مهربین؛ دژ پیر پا‌برجا

آتشگاه یا دژ مهربین بنایی است مربوط به روزگار ساسانی که بر روی کوه مخروطی ساخته شده است. این دژ کهن در غرب اصفهان و جنوب خمینی شهر بنا شده است. واپسین بازسازی که روی این بنا انجام شده‌ است به روزگار پهلوی بازمی‌گردد.

دژ پیر مهربین این روزها حال خوشی ندارد و مورد بی‌مهری برخی جویندگان گنج و بازدیدکنندگان این بنا قرار گرفته‌ است ولی هم‌چنان پابرجا است.

در دنباله فرتورهایی از این بنای خشتی بی‌مانند می‌بینیم:

نمای کوه آتشگاه از خیابان آتشگاه اسپهان

تابلوی راهنمای مجموعه، تراشیده‌شده بر روی سنگ

ورودی کوه آتشگاه

جهت‌گذاری مسیر صعود با فلش بر روی کوه

نمایی از سقف منبع آب در ضلع شمالی کوه که به محل تولید خشت تبدیل شده است

 بخشهای پایانی مسیر صعود 

 نمایی از سقف منبع آب به همراه بالابرها و داربست‌ها و افق شمالی کوه

یکی از حفره‌های ضلع شرقی کوه 

نمای بسته‌ی همان حفره در ضلع شرقی

مقایسه ستون مرمت‌شده با دو ستون قدیمی دیگر 

 نمای کامل سقف منبع آب به همراه خشت‌های تولیدشده و تکه‌ای از مرمت انجام گرفته 

نمایی از شهر اسپهان و کوه صفه در شرق و جنوب شرقی کوه آتشگاه

دپوی خشت‌های تولیدشده برای مرمت در ضلع شمالی کوه

آتشگاه از دید غربی

نمای جنوبی از درون آتشگاه

نمای شرقی آتشگاه

دپوی خشت‌های تولید شده برای مرمت از ضلع شمالی کوه

گوشه‌ای از نمای ضلع شمالی کوه

تاسیسات داخل منبع آب متروک

ورودی کارگاه تولید خشت برای مرمت در سقف منبع آب

نمای کلی ضلع شمالی کوه

 فلش‌گذاری بر روی اثر تاریخی

مقایسه‌ی ناودان قدیمی با ناودان مرمتی

تاسیسات مرمت در ضلع شمالی کوه، رها شده (کارگران سرگرم کار نیستند!)

 چند حفره‌ی شگفت‌انگیز در دیواره‌های غربی ضلع شمالی کوه

نمای شرقی از دو حفره‌ی بزرگ در سازه‌های آتشکده

نمای داخلی آتشکده از یکی از پنجره‌های ضلع ضربی

نمای غربی از درون آتشکده

یک ناودان تازه کار گذاشته‌شده در ضلع جنوبی که با زباله بسته شده است

ناودان‌های سیمانی مرمتی

نمایی از مرمت و کار گذاشتن دو ناودان در ضلع شمالی کوه

فرتور از مهرداد خردورز است.

0114

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید