تارنمای خبری امرداد
نشست یک‌صدوپانزدهم انجمن زرتشیان تهران

آیا مصوبه‌‌ی علنی و غیرعلنی داریم؟

«آیا مصوبه‌ها همانند نشست‌ها علنی و غیرعلنی هستند؟» این چالش نشست یک‌صدو پانزدهم انجمن زرتشتیان تهران بود.
برپایه‌ی درخواست جمشید گشتاسبی، خزانه‌دار گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران، سه مصوبه از نشست غیرعلنی پیشین در پایان صورت‌جلسه‌ی نشست یک‌صدوچهاردهم خوانده نشد. به دنبال خوانده نشدن مصوبه‌ی مالی نشست غیرعلنی، فرشاد فرهی‌فر، هموند انجمن زرتشتیان تهران در این باره گفت: به دو دلیل نشست غیرعلنی برگزار می‌شود. یکی به دلیل نام نبردن اشخاص است که پس از گرفتن مصوبه می‌توان مصوبه را علنی اعلام کرد چرا که مصوبه‌‌ای محرمانه نداریم. دسته‌ای دیگر مصوبه‌هایی است که اعلام می‌شود موقتا محرمانه باشد. مصوبه‌ای که در نشست غیرعلنی گرفته می‌شود می‌تواند در نشست علنی اعلام شود.
افشین نمیرانیان، جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان تهران گفته‌های فرشاد فرهی‌فر را تایید کرد و گفت: گفت‌وگوهای نشست، غیرعلنی است و می‌توان مصوبه‌ها را علنی اعلام کرد، ولی این سه مصوبه‌‌ی غیرعلنی  چون به زمان گذشته برمی‌گردد  به پیشنهاد خزانه‌دار انجمن خوانده نشد.
در همین رابطه پدرام سروش‌پور، هموند انجمن زرتشتیان تهران از بازرس‌های انجمن پرسید: بازرسان، نماینده‌ی مجمع یا اعضای نظارت بر عملکرد هیاتمدیره هستند. آیا هیات‌مدیره می‌تواند مصوبه‌ی مالی در نشست انجام دهد و به اطلاع اعضای یک ارگان نرسد؟ یکی از اعضای مجمع نظارت بر عملکرد هیات‌مدیره از بازرس بپرسد چرا پولی در نشست غیرعلنی انجمن جابجا می‌شود شما به عنوان بازرس چه جوابی به مجمع می‌دهید؟
آرمین هورمزدی، هموند انجمن زرتشتیان تهران در باره‌ی واژه‌ی غیرعلنی گفت‌: کلمه‌ی غیرعلنی برای «نشست» و گفت‌گو عنوان می‌شود و مصوبه‌ی غیرعلنی نداریم.
اردشیر اورمزدی در باره‌ی مصوبه غیرعلنی گفت: مبلغی که در باره‌ِی آن گفت‌وگو شد مربوط به سه دوره‌ی پیش است. گردش 41 مصوب کرده و مجمع رای آورده است. سه تا سه سال تراز و بیلان تایید شده و یا در شش مجمع  تراز و بیلان رای آورده و بسته شده است. در این دوره اگر مجمع اعلام کند مورد تایید نیست پس تاییدهای مجمع‌های گذشته چه می‌شود؟ آیا به حسابرسی کل کشور می‌رود؟
افشین نمیرانیان ، گرداننده‌ی نشست، اجازه به خواندن دو مصوبه داد:

– تسویه بدهی وکیل سرتیپی در رابطه با انجام پرونده‌ی یکی از همکیشان براساس دعوی متقابل با انجمن به تاریخ 14 مهرماه 1395 خورشیدی به مبلغ 5 میلیون ریال

– تسویه‌ی هزینه‌ی سه فقره صورتحساب داروخانه‌ی داریوش مبلغ 4 میلیون و 58 هزار ریال (این مورد به اشتباه در نشست غیرعلنی مطرح شده است.)

مصوبه‌ی سوم که خوانده نشد به وجود مصوبه در دوره پیش مشروط شد. در صورتی که از دوره پیش مصوبه نداشته باشد این مصوبه نیز حذف می‌شود و در حال حاضر هموندان انجمن امضا نمی‌کنند.

فهیم فرهادی، بازرس انجمن زرتشتیان تهران، گقته‌های هموندان هیات مدیره را درباره‌ی علنی شدن مصوبه‌ها را تایید کرد و گفت: نشست و مذاکره غیرعلنی داریم ولی مصوبه‌ها برای اطلاع هیات‌مدیره باید علنی خوانده شود.

نشست یکصدودوم کمیسیون مالی در تاریخ 31 اردیبهشت‌ماه 1397 در محل انجمن برگزار شد:

 • تمدید بیمه‌ی مسوولیت مدنی ملک خانه‌ی خرمن گیو از تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه 1397 الی 17 اردیبهشت‌ماه 1398 توسط بیمه البرز به مبلغ 17 میلیون و171 هزار و 97 ریال مصوب 17 اردیبهشت‌ماه 1397 کمیسیون ساختمان.
 • کارکرد دندان‌پزشکان در فروردین‌ماه 1397 به مبلغ 127 میلیون و870 هزار ریال که سهم انجمن 76 میلیون و 722 هزار ریال و سهم دندان‌پزشکان 51 میلیون و 148 هزار ریال است که پس از کسر هزینه‌های لابراتوار قابل پرداخت می‌باشد.
 • تسویه هزینه کرد 4 فقره صورت‌حساب مربوط به اقلام لازم درمانگاه مصوب 24 اردیبهشت‌ماه 1397 کمیسیون خدمات به مبلغ 5 میلیون و 954 هزار ریال.
 •  تسویه اسناد مربوط به فروردین‌ماه 1397 مهدکودک پرورش به مبلغ 8 میلیون و 192 هزار و 47 ریال مصوب 24 اردیبهشت‌ماه 1397 کمیسیون فرهنگی.
 • تصویب هزینه‌های مربوط به کتاب‌خانه‌ی یگانگی از 15 اسفندماه 1396 تا 4 اردیبهشت‌ماه 1397 مصوب 24 اردیبهشت‌ماه 1397 کمیسیون فرهنگی به مبلغ 3 میلیون و 20 هزار ریال.
 • تصویب 3 فقره صورتحساب مربوط به دیس طرح اشوزرتشت و بشقاب طرح جدید مربوط به شرکت کبیر آفاق به مبلغ 11 میلیون و 620 هزار ریال مصوب 3 و 24 اردیبهشت‌ماه 1397 کمیسیون فرهنگی.
 • تسویه اسناد مربوط به سفره‌ی هفت‌سین شاه‌ورهرام‌ایزد در نوروز 1397 به مبلغ 1 میلیون و 780 هزار ریال مصوب 14 اسفندماه 1396 کمیسیون خدمات.
 • تصویب صورت‌حساب مربوط به بشقاب تمام طرح مصوب 3 اردیبهشت‌ماه 1397 کمیسیون فرهنگی به مبلغ 3 میلیون و 500 هزار ریال.

کمیسیون فرهنگی  2 مصوبه و 5 گزارش خواند:

 • بنا بر تقاضای سرپرست کتابخانه‌ی یگانگی جهت افزایش تنخواه، از 4 میلیون ریال به 6 میلیون ریال افزایش یافت.
 • با تمدید زمان امانی بودن یک دست لباس سنتی در اختیار موزه‌ی عروسک و فرهنگ ایران به درخواست سرپرست موزه تا پایان مهرماه 1397 موافقت شد.

گزارش:

 • طبق مصوبه‌ی 21 اسفندماه 1396 مبنی بر هزینه‌ی 20 میلیون ریالی برای برگزاری گهنبار در خانه‌ی فرهنگ‌وهنر طبق فاکتورهای ارائه‌شده مبلغ 15 میلیون و 60 هزار ریال مورد تایید است.
 • پنجشنبه سوم خردادماه انتخابات خانه‌ی فرهنگ‌وهنر برگزار می‌شود که از تمام هم‌کیشان عزیز دعوت می‌شود در این انتخابات، تنها با داشتن کارت شناسایی زرتشتی شرکت کنند.
 • طبق مصوبه 17 اردیبهشت‌ماه 1397 که مبلغ 20 میلیون ریال جهت خریداری کتاب به کتابخانه‌ی یگانگی اختصاص داده‌شده بود طبق فاکتورهای ارائه‌شده این کار انجام‌شده است.
 • در ارتباط با درِ آدریان تهران، پنجشنبه‌ی گذشته جلسه‌ای با ناظر پژوهشکده‌ی میراث فرهنگی و دو تن از مجریان طرح برگزار شد. مراحل کار از این قرار است که پنجشنبه 3 خردادماه کار شروع می‌شود. در ابتدای کار درِ چوبی به‌طور کامل برداشته شده و برای امنیت و رفت‌وآمد هم‌کیشان درِ آهنی نصب شده و حداکثر 3 هفته به طول می‌انجامد. تمام هزینه‌های این مرمت را خیراندیش تقبل کرده که از این طریق از ایشان سپاسگزاری می‌گردد.
 • گهنبار و سدره‌پوشی دبستان گیو پنجشنبه 3 خرداد‌ماه 1397 ساعت 3 و 30 دقیقه پسین برگزار می‌گردد که از هم‌کیشان دعوت می‌شود شرکت کنند.

یکصدوسی‌وسومین جلسه کمیسیون خدمات در تاریخ 31 اردیبهشت‌ماه 1397 با 5 مصوبه و یک گزارش تشکیل شد:

 • با متمم مصوبه‌ی 23 بهمن‌ماه 1396 جهت حمل نخاله‌ی قصرفیروزه و خرید سرو به مبلغ 24 میلیون و 200 هزار ریال موافقت شد و گفتنی است مصوبه‌ی حمل نخاله 30 میلیون ریال بوده است. هشتاد میلیون ریال مصوب داشته که  104 میلیون و دویست‌هزار ریال هزینه‌ شده است.
 • با تعویض قطعات و تعمیر دستگاه اتوکلاو درمانگاه یگانگی جمعا به مبلغ 6 میلیون و850 هزار ریال موافقت شد.
 • با خرید 12 عدد شِف ( ظرف گرم نگه‌دارنده‌ی غذا) جهت برگزاری مراسم در مارکار تهران‌پارس تا سقف 60 میلیون ریال موافقت شد.
 • با صورت وضعیت اردیبهشت‌ماه سرویس مدارس شش‌گانه که شامل 280 نفر رفت‌ و برگشت 15 نفر مسیر یک‌طرفه جمعا به مبلغ 501 میلیون ریال می‌باشد و مبلغ قابل پرداخت به ایشان پس از کسر کسورات 498 میلیون ریال است، موافقت شد.
 • با درخواست یکی از فرزندان هم‌کیش که در حال گذراندن دوره‌ی خدمت سربازی هستند مبنی بر استفاده از پذیرشگاه پارسایی با 50 درصد تخفیف جهت استفاده از این مکان تا پایان تیرماه و استفاده از خوابگاه پسران در ماه‌های امرداد و شهریور 1397 موافقت شد.

افشین نمیرانیان در باره‌ی نیت‌نامه‌ی خوابگاه پسران گفت: صراحت نیت‌نامه‌ خوابگاه دانشجویان استفاده برای محصلان و دانشجویان است و این کار مخالف نیت‌نامه است. همچنین سرپرست خوابگاه از قول دانشجویان می‌گفت که آنها معذب هستند. باید فکر اساسی کرد و تا موقعیت مناسب‌تر موافقت می‌کنیم.
فیروزه ماوندادی، هموند کمیسیون خدمات انجمن زرتشتیان تهران از نامناسب بودن این مکان‌ها برای اسکان سربازها گفت و باید پانسیونی برای این افراد در نظر گرفت.
تاج‌گوهر خدادادکوچکی، فرنشین کمیسیون مددکاری و روابط عمومی، در باره‌ی لزوم بررسی نیازمندی این خانواده برای تخفیف پذیرشگاه گفت: این مصوبه بایسته بود به کمیسیون مددکاری ارجاع می‌شد تا سطح نیازمندی آن فرد بررسی شود و شاید تا 100 درصد تخفیف به آن تعلق می‌گرفت.

گزارش:

برنامه‌های کانون دانشجویان در مجتمع مارکار تا پایان شهریورماه 1397 به شرح زیر است:

 • 29 تیرماه تا 6 امردادماه 1397 سی‌وهشتیمن دوره‌ی پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان
 • 19 تا 29 امردادماه 1397 چهلمین اردوی دانش‌آموزان زرتشتی
 • 5 تا 11 شهریورماه 1397 بیست‌وپنجمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره

هر سه برنامه در مجتمع مارکار تهران‌پارس برگزار می‌شوند.

کمیسیون موقوفات با 4 مصوبه:

 • مصوب گردید واحد سوم خانه‌ی سپهری به یک زوج که تازه ازدواج کرده‌اند، اجاره داده شود.
 • مصوب گردید اجاره‌ی واحد 5 خانه‌ی مزدایی که در اختیار یکی از هم‌کیشان است افزایش یافته و ودیعه ثابت باقی بماند.
 • تعدیل اجاره‌ی واحد 8 طبقه 2 خانه‌ی مهربانی که در اختیار یکی از هم‌کیشان است، مصوب گردید.
 • مصوب گردید مبلغ 150 میلیون ریال بابت تعیین تکلیف ملک موصوف به هتل اطلسی اهدایی روانشاد فریچهر فریدونیان به وکیل طی دو مرحله پرداخت گردد.

در حاشیه‌ی نشست:

– تاج‌گوهر خدادادکوچکی از همایش انجمن‌ها به میزبانی انجمن زرتشتیان کوچه‌بیوک برگزار شده‌ بود درباره‌ی کمک این همایش به جوان حادثه‌دیده گزارش داد: جوانی بر اثر تصادف با کامیون از ناحیه‌ی دست آسیب‌ شدید دیده به طوری که امکان قطع آن می‌رود و خانواده‌ی جوان برای حفظ اندام علاوه بر سی میلیون تومان که خودشان هزینه‌ کرده‌اند به بیست‌میلیون تومان پول نیاز داشتند تا امکاناتی برای جایگزینی استخوان دست این جوان بخرند. این نیاز در همایش انجمن‌ها مطرح شد. روز همایش زمان برای تقسیم بودجه میان انجمن‌ها بود که با همکاری روسای انجمن‌ها، اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس و رستم خسرویانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران این بیست میلیون تومان به انجمن زرتشتیان تهران تعلق گرفت و جمشید گشتاسبی، خزانه‌دار انجمن زرتشتیان تهران، چک را برای پدر جوان حادثه‌دیده آماده‌ کرده است. وی از همیاری همه دست‌اندرکاران سپاسگزاری کرد.

– رستم خسرویانی در ادامه از همایش انجمن‌ها در کوچه‌بیوک گزارش داد: در باره‌ی موارد گوناگونی بحث شد. درباره‌ی کارگروه‌ها بحث شد به‌خصوص کارگروه وقف کرمان با ریاست آرش ضیاتبری که بسیار خوب و عالی کار انجام داده و با برنامه‌ریزی موقوفات را نجات داده است و موقوفات را به روز رسانی کرده‌اند. وی از این تلاش سپاسگزاری کرد و سفارش کرد انجمن تهران نیز با انجمن کرمان و کمیسیون موقوفات آن مکاتبه کند.
در بخشی مهربان پولادی نماینده‌ی انجمن موبدان در باره‌ی احوال شخصیه گفت. که در این باره بحث شد نقص داشت، پس از بررسی رای‌گیری شد. موارد احوال شخصیه را به انجمن‌ها می‌فرستند تا انجمن‌ها نیز نظر دهند و نکات ریز آن بررسی و در همایش بعدی با اعمال تغییرات مصوب  شود.
در بخشی از همایش بحث تقسیم بودجه بود که بر حَسَب شاخصه‌هایی این بودجه بین هر یک از انجمن‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های زرتشتی تقسیم می‌شود. این بودجه باقی‌مانده‎ از سال پیش نزدیک به 400 میلیون تومان بود. در همایش انجمن‌ها مواردی که فوریت دارد را مطرح و از این بودجه خارج و مابقی را بین انجمن‌ها تقسیم می‌کنند. این پولی که از بودجه کسر می‌شود از همه‌ی انجمن‌ها بر حَسَب شاخصه‌های آنها کسر می‌شود و بقیه‌ی آن در انجمن‎‌ها و سازمان‌ها پخش می‌شود. در این همایش به سه مورد بودجه اختصاص شد.

1- ده میلیون ریال به انجمن همازور که تازه تاسیس شده است و در زمینه‌ی گردشگری و تور فعالیت می‌کند، تعلق گرفت. این انجمن که به نوعی ملی و سراسری است را  منوچهر ارغوانی تاسیس کرده است.

2- دویست میلیون ریال  برای جوان حادثه‌دیده در نظر گرفته شد و از کل بودجه کسر شد که بنا شد به انجمن تهران واریز شود و به درخواست خانواده‌ی جوان چک آن پرداخت شود.

3- به انجمن تفت و توابع برای خرید جوایز جشنواره‌ی پیر نارکی هم یک‌صد میلیون ریال بودجه دادند.

درباره‌ی کارت شناسایی زرتشتیان هم بحث شد که به نتیجه نرسید.

– فرهاد کاویانی‌گوهری غایب بود و انصراف وی از هموندی انجمن اعلام شد. رستم خسرویانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، در این باره گفت: فرهاد کاویانی باید در باره‌ی انصراف به هیات‌مدیره توضیح دهد.

یک‌صدوپانزدهمین نشست هفتگی انجمن زرتشتیان تهران 31 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت 19 در غیاب منوچهر باستانی، فرهاد کاویانی‌گوهری و راشین جهانگیری برگزار شد و رستم خسرویانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران نیم ساعت دیر کرد داشت. این نشست پس از یک ساعت‌ و چهل‌و‌پنج دقیقه وارد نشست غیرعلنی شد.

 

3 نظرات
 1. همکیش می گوید

  با درود خدمت همکیشان گرامی اول از همه جا دارد از افشین نمیرانیان بابت پایبند بودن به نیت نامه موقوفات تشکر کرد شما اگر دقت کنید به کلیه نیت نامه ها به نحو احسن دارد عمل میشود. دوم از اقای فهیم فرهادی باید تشکر کنیم که همیشه گفته های هموندان هیئت مدیره را تایید میکنند. ونکته قابل تامل و عذاب اور برای جامعه این است که بر اثر بی مبالاتی و عدم مدیریت هیئت مدیره برای زمینهایی مانند مارکار و هتل اطلسی چه اتفاقاتی میافتد که بعد مجبور هستیم بر اثر این سو مدیریت فقط 15 میلیون بابت تعیین تکلیف میبایست به وکیل انجمن (سرتیپی) بپردازیم در ضمن جناب اقای نمیرانیان کل مبلغ پرداختی به وکیل سرتیپی بابت دعوای 14 مهرماه 1395 چقدر میباشد که بدهی ان 5 میلیون ریال میباشد. با این پرداختیها حق دارید بگویید انجمن پول ندارد و هزینه سالن خسروی و کفن و دفن رو بالا ببرید.

 2. ناشناس می گوید

  جلسه غیرعلنی ،مصوبه غیر علنی ،هزینه های غیر علنی ،دریافتی های غیر علنی،تصمیمهای غبر علنی،دستورات غیر علنی و….. سازمان مافیایی غیر علنی

 3. بیا طرحی نو در اندازیم می گوید

  انجمن 10 درصد از سهم خودش را به حق تزریق پرستاری داد چه خوب میشه پزشکان هم از 10 درصد سود بی زحمت بگذرند و حق تزریق پرستاری به 20 درصد افزایش پیدا کنه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.